OZS opozarja državo na težave zaradi propadlih dolžnikov

OZS je ogorčena nad stanjem v državi, saj naj ta ne bi delovala v smeri spodbujanja podjetnikov in obrtnikov. V zadnjih letih podjetja, ki so poslovala s partnerji, ki jim niso poravnali dolgov, sama pa so prenehala s poslovanjem še pred svojimi dolžniki, niso bila upravičena do vračila DDV.
OZS opozarja državo na težave zaradi propadlih dolžnikov

OZS je ogorčena nad stanjem v državi, saj naj ta ne bi delovala v smeri spodbujanja podjetnikov in obrtnikov. (Vir slike: sxc.hu)

Do 20. oktobra 2011  je veljalo, da so lahko dobavitelji blaga ali izvajalci storitev, ki svojih računov niso dobili plačanih, njihov kupec pa je šel v stečaj ali so nad njim začeli postopek prisilne poravnave, v svojih davčnih evidencah zmanjšali izstopni DDV v izdanih računih šele po izdaji pravnomočnega sklepa sodišča o končanem stečajnem postopku ali o uspešno končanem postopku prisilne poravnave. Če upnik, kot poslovni subjekt propade pred svojim insolventnim dolžnikom, bi imel možnost zaprositi za vračilo DDV le kot fizična oseba, in sicer po prenehanju njegove identifikacije za DDV. Po mnenju DURS-a in naše sodne prakse davčni zavezanec v tem primeru nima pravice do vračila DDV, saj je to predvideno le za tiste zavezance, ki so identificirani za DDV. Slednje pa nikakor ni v skladu z osnovnimi načelom nevtralnosti zakona o DDV. Po mnenju OZS že sama uporaba osnovnih načel sistema DDV pristojnim organom omogoča, da bi ravnali v duhu nevtralnosti in bi tudi po prenehanju identifikacije za DDV denar nekdanjim davčnim zavezancem enostavno vrnili.

Od spremembe ZDDV lahko davčni zavezanci zmanjšajo znesek obračunanega in neplačanega DDV od vseh priznanih terjatev, ki so jih prijavili v postopku prisilne poravnave oziroma stečajnem postopku.

Iztok Mohorič iz Svetovalnega centra OZS opozarja, da ni potrebna nobena sprememba ZDDV, zakon je treba zgolj pravilno izvajati, saj takšno izvajanje terja sodna praksa Sodišča evropskih skupnosti, ki pa je naše Upravno sodišče žal niti ne pozna, niti ne spremlja. Ne sme se dogajati, da je slovenska rešitev v nasprotju s prakso EU.

Toda večji problem kot nevračilo DDV pa je nezmožnost evidentiranja popravka oz. odpisa neplačanih terjatev. Tu je nujno zakon spremeniti, ker to ureja slovenski ZDDPO, ki pa je nedvomno napačen, saj ne omogoča oslabitve neplačane terjatve dokler nad dolžnikom ni zaključen insolventni postopek.

Vir: Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije

Oznake: , , , ,