Spremenjeni prispevki za popoldanski s.p.

Avtor — 12.05.2011
S 1.4.2011 se je za zavezance, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic, spremenila višina mesečnih prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in sedaj znaša 31,51 evra. Od 1.1.2011 naprej je višji tudi prispevek za zdravstveno zavarovanje, ki zdaj znaša 4,46 evra.
Spremenjeni prispevki za popoldanski s.p.

Pavšalni prispevki za popoldanski s.p. – 2011

Popoldanski s.p. je pogovorni izraz, ki označuje samostojnega podjetnika, ki opravlja dopolnilno dejavnost in ki si prispevkov za socialna zavarovanja ne plačuje sam, ampak je zavarovan iz drugega naslova.

Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

V skladu z Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju je oseba, ki opravlja pridobitno oziroma poklicno dejavnost in je vpisana v razvid samostojnih podjetnikov posameznikov oziroma drug predpisan register, obvezno zavarovana za invalidnost, telesno okvaro ali smrt, ki je posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni pri opravljanju navedene dejavnosti. Prispevek se plača v pavšalnih zneskih, ki jih določi zavod.

Mesečni znesek pavšalnega prispevka od 1. aprila 2011 dalje znaša 31,51 EUR. Navedeni prispevek se plačuje mesečno do 15. v mesecu za pretekli mesec. Ti zavezanci plačajo polovico navedenega zneska prispevka za mesec, v katerem opravljajo dejavnost 15 dni ali manj.

Prispevek za zdravstveno zavarovanje

Osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic (osebe, ki opravljajo dejavnost, hkrati pa so zaposlene in iz tega naslova obvezno zavarovane), so zavarovane za poškodbo pri delu in poklicno bolezen na podlagi Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Ta določa, da plačujejo prispevek za poškodbo pri delu in poklicno bolezen.

Višina tega prispevka je od 1. januarja 2008 dalje določena v znesku 0,30% povprečne bruto plače za oktober – v tej višini se plačuje mesečno za obdobje celotnega koledarskega leta. Po podatkih Statističnega urada RS znaša povprečna bruto plača za oktober 2010 1.487,86 EUR, kar pomeni, da znesek navedenega prispevka od 1. januarja do 31. decembra 2011 znaša 4,46 EUR mesečno.

Zavezanci navedeni prispevek plačujejo mesečno do 15. v mesecu za pretekli mesec – ne glede na dejansko število dni opravljanja dejavnosti v mesecu.

Skupni znesek pavšalnih prispevkov torej znaša 35,97 EUR.

Vir: DURS

Iskanje
MP izobraževanja
MP svetovanje

Ste pred ustanovitvijo podjetja, a imate premalo informacij? Ne veste, kateri stroški so povezani z ustanovitvijo? Je za vas bolj primeren s.p. ali d.o.o.? Kako je z obdavčitvijo podjetja? Se vam splača postati normirani s.p.? Kako je s popoldanskim s.p.? Vabljeni na individualno svetovanje.

Preberite več >>
Pravno svetovanje

Imate v svojem podjetju težave pri sestavljanju in pregledu pogodb? Niste prepričani, če so pogoji uporabe na vaši spletni strani ustrezni? Bi radi izboljšali pogodbo o zaposlitvi, poslovodenju ali ostale pogodbe? Imate težave s kršenjem blagovne znamke? Rešitev je pravno svetovanje.

Preberite več >>
Vse za podjetje