Petrol se ne da

V zadnjem času smo na slovenskem borznem trgu priča iztisom malih delničarjev iz podjetij. Ko namreč eden izmed delničarjev pridobi 90% lastniški delež, lahko ostalih 10% delničarjev 'iztisne' iz podjetja, to pomeni, da jih prisili v prodajo delnic. Cena je v tem primeru praviloma precej nižja od tržne.
Petrol se ne da

Dogajanje na borzi je pestro.

Lep primer se je spomladi zgodil malim delničarjem podjetja Termo, ki so za delnico dobili nekajkrat manjšo vrednost od tržne. Podobno se je zgodilo delničarjem Alpine ob nakupu Infonda. Še bolj zloglasen je bil lanskoletni primer poskusa iztisnitve delničarjev iz Aktive Invest. To je sicer sčasoma uspelo, vendar pa zaradi dobre organiziranosti malih delničarjev in posledičnega pritiska na omenjeno podjetje, po precej višji ceni na delnico. Aktualen je tudi primer iztisa malih delničarjev iz giganta SCT.

Podobno se dogaja v tem trenutku z delnicami Koroške banke, katero kupuje NLB, ki ima že 90% delnic. Mali delničar omenjene banke je tudi energetsko podjetje Petrol. S ponujeno ceno za delnico se pri Petrolu ne strinjajo, menijo da je prenizka. Napovedali so, da so ‘za varovanje svojih interesov pripravljeni uporabiti vsa razpoložljiva pravna sredstva.’

Nadaljevanje zgodbe bo gotovo zelo zanimivo. V tem primeru namreč ne gre za skupino nevednih in neorganiziranih malih delničarjev, pač pa za veliko podjetje, ki ima na voljo velika finančna sredstva, poleg tega pa tudi pravna. V primeru, da uspejo zvišati ponudbo, bo to lahko pilotni primer, zgled ostalim malim delničarjem, kako se je potrebno zoperstaviti prevzemnikom v primeru nepoštene ponudbe.

Vir: Ljubjanska Borza