Pismo o nameri

Pismo o nameri ali angleško »letter of intent« (LOI ali LoI) je pravni dokument, ki ga bodoča oziroma potencialna pogodbenika sestavita v pogajalski fazi. Do njega pride, ko pogodba še ni formalno sklenjena – večina pogodbenih določil je razčiščenih, o nekaterih pa pogajanja še tečejo.
Pismo o nameri

Pismo o nameri. (Vir slike: sxc.hu)

Namen pisma o nameri je zavarovati tista pogodbena določila, ki so že dogovorjena in pri katerih sta pogajalca na »isti strani«. Pri tovrstnem zapisu je pomembno, kaj sta pogajalca zapisala, in ne, kako sta takšen zapis poimenovala. Torej pismo o nameri še ni pogodba, je le neke vrste dogovor v pisni obliki, v katerem se bodoča pogodbenika strinjata o določenih pogodbenih določilih, o katerih se ne nameravata več pogajati.

Pismo o nameri je lahko pravno zavezujoče, v kolikor so v njem dogovorjene bistvene sestavine pogodbe (na primer pri kupo-prodajni pogodbi: predmet in kupnina).

Najbolj pogosti nameni pisma o nameri so:

  • razjasnitev ključnih točk pri kompleksnejšem poslovanju ali zahtevnejši pogodbi zaradi lažjega nadaljnjega pogajanja;
  • javna razglasitev, da sta pogajalca v fazi pogajanj, predvsem v primerih raznih dogovorov o sodelovanju prevzemov;
  • zaščita v primeru, da celoten posel ne propade, ker pogajalca med pogajanji nista zmožna dogovora o vseh (ne)pomembnih podrobnostih.

Pisma o namerah lahko razdelimo v naslednjih nekaj skupin:

1. POGODBA – tako pismo o nameri je po vsebini in cilju enako pogodbi. V veljavo stopi takoj ob podpisu, medtem ko mora biti pogodba na primer še odobrena, prejeti je treba soglasja itd.

2. POGOJNO SKLENJENA POGODBA – tudi tu je poudarek na pridobivanju soglasij, dovoljenj, odobritev države itd.

3. PREDPOGODBA – partnerja se sporazumeta o vseh bistvenih sestavinah pogodbe in podpišeta pismo o nameri, ki je v bistvu predpogodba. Nerazjasnjene so ostale le obrobne stvari. Po navadi je namen takšne vrste pisma o nameri, da stranki želita začeti s takojšnjim izvajanjem pogodbe oziroma poslovanjem.

*Predpogodbo sicer ureja 33. člen Obligacijskega zakonika, ki predpogodbo definira kot takšno pogodbo, s katero se prevzema obveznost, da bo pozneje sklenjena druga, glavna pogodba. Na zahtevo zainteresirane stranke lahko sodišče naloži drugi stranki predpogodbe, da v določenem roku sklene glavno pogodbo, čeprav slednja tega ne želi.

4. DOKUMENT O DODELITVI POSLA – takšno pismo o nameri je le obvestilni predpogodbeni dokument, s katerim investitor ali kasnejši kupec potegujočo se stranko (ponudnika) obvesti, da ji je dodeljen posel. Načeloma je v takem pismu o nameri navedeno, da pogodba še ni sklenjena.

5. SPORAZUM O STOPNJI SOGLASJA – to je t. i. »pravo« pismo o nameri. V njem stranki le ugotovita določena dejstva, predvsem to, da sta se v pogajanjih glede dela ali vseh stvari dokopali do določene stopnje soglasja. Pozor, pogodba s tem dejanjem nikakor še ni sklenjena!

6. OPCIJA – kadar je stopnja soglasja v fazi pogajanj različna, si lahko ena stranka z opcijo pridrži možnost izbrati, kaj bo storila, če se ne bo izpolnil določen pogoj. Tudi v tem primeru pogodba še ni sklenjena.

Vir: Zapiski pri predmetu Obligacijsko pravo – posebni del, 2012, Pravna fakulteta v Ljubljani

Oznake: ,
Iskanje
↓ Pomagamo vam pri rasti ↓

NOVO! Delavnica Kako pravilno pisati za splet?

11.05.2018 od 14:00 do 17:30
NOVO! Delavnica Kako pravilno pisati za splet?

Ali se besedila na spletu razlikujejo od tistih v časopisih, revijah, knjigah? Seveda se, bi se glasil odgovor slehernega avtorja, ki svoje misli objavlja na spletu. Kaj pa če bi vrtali še globlje in vprašali, v čem se besedila razlikujejo, zakaj se razlikujejo in - najpomembneje - ali vse te specifike kot pisci besedil upoštevajo ob njihovi pripravi? Prepričani smo, da odgovor ne bi bil tako suveren.
Preberite več >>

Vse za podjetje