Poceni načini za motivacijo zaposlenih

V recesiji je motivacija zaposlenih bistvenega pomena, saj bo tako njihovo delo bolj učinkovito in jih boste obdržali tudi na dolgi rok. V podjetju je pomembno vzpostaviti dobre odnose in zaposlenim pokazati, da vam ni vseeno.
Poceni načini za motivacijo zaposlenih

Zadovoljni zaposleni so bolj učinkoviti.

To lahko najceneje naredite s pomočjo priznanj, pohval in nagrad, saj raziskave kažejo, da je več kot petdeset odstotkov za zaposlene najpomembnejših priznanj brezplačnih. Lotite se lahko celostnega pristopa in zaposlenim z vsakodnevnimi priznanji, ugodnostmi (npr. prilagodljiv delovni čas) in predvsem novimi priložnostmi pokažete, da so za podjetje pomembni.

Zaposleni različno reagirajo na različne vrste pohval, zato upoštevajte pravilo 50/30/20, ki pravi, da naj pride 50 odstotkov priznanj zaposlenemu od vodilnega, 30 odstotkov od sodelavcev in 20 odstotkov v obliki različnih nagrad. Zavedajte se, da so nezadovoljni zaposleni tudi manj produktivni, zato jim dajte povratne informacije o tem kako je njihovo delo vplivalo na končni rezultat projekta.

V majhnem podjetju je potrebno poskrbeti tudi za kvalitetne odnose, zato se potrudite za vzpostavitev spoštljivih in trdnih odnosov z zaposlenimi. Če vam to uspe lahko pričakujete večjo storilnost, v nasprotnem primeru pa tudi priznanja s strani vodilnih ne bodo imela velikega učinka.

Če so v vašem podjetju odpuščanja neizogibna je pomembno, da med preostalimi zaposlenimi ohranite optimizem in dobro vzdušje. Odnosi naj bodo transparentni, komunikacija pa dobra.

 

Vir: Entrepreneur

Oznake: