Podaljšan rok prijave za bančne kredite s subvencijo

Avtor — 13.09.2014
V rubriki "Aktualni razpisi" vam tokrat predstavljamo dve novosti: podaljšan rok za prijave na razpis P1B TIP 2014, ki nudi bančni kredit s subvencionirano obrestno mero, ter napoved razpisov za tuje neposredne investicije.
Podaljšan rok prijave za bančne kredite s subvencijo

Podaljšan rok prijave za bančne kredite s subvencijo (Vir slike: Freeimages.com)

Novosti v tem tednu

1. Kredit P1B TIP 2014 s subvencionirano obrestno mero 0,00% + 6-mesečni EURIBOR

Razpis je namenjen za konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšanje tržnega položaja, širitev dejavnosti ter krepitev razvojno tehnoloških rešitev v podjetju. Trgovine niso upravičene. Za prijavo na razpis potrebujete bančni sklep o odobritvi kredita. Novi rok za prijavo je 5. oktober 2014 in 5. november 2014. Več o razpisu >>

2. Napoved razpisov za tuje neposredne investicije

V Letu 2013 so v Tiko Pro d.o.o. startup podjetju tujega prijavitelja pomagali pridobiti 770 tisoč evrov nepovratnih sredstev. V kolikor ima vaše podjetje tujega lastnika in imate v planu investicijske ali razvojne projekte, je lahko ta razpis primeren tudi za vas. Več na povezavi >>

Ostali aktualni razpisi

Subvencija delodajalcem iz problemskih območij

Na voljo je subvencija delodajalcem iz problemskih območij za zaposlitev težje zaposljivih brezposelnih za najmanj eno leto za polni delovni čas v višini 5 tisoč evrov na osebo. Povabilo je za sklop A odprto do 30. septembra 2014, za sklop B pa do 28. novembra 2014. Več o javnem povabilu >> 

Zbiranje ponudb delodajalcev za zaposlitev brezposelnih, starih 50 in več let, iz vzhodne Slovenije, ki so vsaj 12 mesecev brezposelni ali so brez izobrazbe

Ponudbo lahko odda delodajalec, registriran kot pravna ali fizična oseba za opravljanje dejavnosti ter kot samostojni poslovni subjekt. Subvencija za zaposlitev je v višini 5 tisoč evrov na osebo. Skupaj je na voljo 3,8 milijona evrov. Rok za oddajo je 30. september 2014. Več o razpisu >> 

Sofinanciranje ter kreditiranje investicij v učinkovito rabo energije 

Denarna sredstva so namenjena za mikro, malim in srednje velikim podjetjem za investicije v daljinsko ogrevanje ali daljinsko hlajenje, energetsko učinkovitost novih zgradb, visoko učinkovitostjo kogeneracije toplote in energije in podobno. Rok za oddajo je do porabe sredstev oziroma najkasneje do 30. oktobra 2014Več o razpisu >>

Kredit P1B 2014 z obrestno mero 1,95% + 6-mesečni EURIBOR

Upravičeni stroški so materialne, nematerialne investicije in obratna sredstva. Trgovine se lahko prijavijo samo za investicije ali za investicijo v kombinaciji z obratnimi sredstvi. Za prijavo na razpis potrebujete bančni sklep o odobritvi kredita. Roki za prijavo so 15. september, 15. oktober, 17. november in 15. december. Več o razpisu >>  

Aktualni evropski razpisi

SME Instrument

Na voljo so nepovratne finančne spodbude za raziskovalno razvojne projekte, ki imajo evropski potencial. Naslednji rok za prijavo prve faze je 24. september 2014. Gre za odlično priložnost za vaše inovativne ideje Več o razpisu >>

Horizon 2020

Nepovratna sredstva v okviru tega razpisa so namenjena za raziskave in inovacije. Sredstva so namenjena kot pomoč spodbujanju na znanju temelječega gospodarstva in reševanju vrašanj, ki ustvarjajo razlike v življenju ljudi. Več o razpisu >>

Vir: Kristina Kočet, Tiko Pro d.o.o.


Oznake: , ,