Podjetja bi morala delati v smeri učinkovite rabe energije

Avtor — 28.03.2012
V času gospodarske krize podjetja pogosto usmerjajo svoje naložbe tako, da se jim le-te čimprej povrnejo. Že z manjšimi naložbami lahko prihranijo okoli 15 odstotkov, na področju učinkovite rabe energije pa kar od 20 do 50 odstotkov energije.
Podjetja bi morala delati v smeri učinkovite rabe energije

Podjetja bi morala delati v smeri učinkovite rabe energije (Vir slike: sxc.hu)

Bogomil Kandus, direktor družbe ENEKOM, Inštituta za energetsko svetovanje, podjetjem svetuje, da vlagajo v izobraževanje lastnega kadra, saj lahko le dober energetski menedžment kakovostno vodi naložbe v energetsko učinkovitost – v povprečju lahko podjetja porabo energije v industriji zmanjšajo za 17 odstotkov. Pojavljajo se nove in nove tehnologije, ki omogočajo prihranek pri porabi energije. Pomembno je tudi ukrepanje pri pomožnih sistemih, kot so razsvetljava, elektromotorni pogoni in sistemi za stisnjen zrak.

A pri naložbah je potrebna previdnost. Obstajajo primeri več sto tisoč evrov vrednih naložb, kjer so izvajalci zagotavljali velike prihranke, a so kasnejše analize dokazale, da ni bilo opaznega vpliva na energetsko učinkovitost. Kandus svetuje podjetjem, naj začnejo uvajati sistem upravljanja energije po standardu ISO 50.001 in tako sledijo vnaprej določenim smernicam, kako vzpostaviti sistem upravljanja energije. Novi standard ISO 50.001 v podjetja prinaša sistematično uvajanje in izvajanje ukrepov, povezanih s sistemom za gospodarjenje z energijo, ter s tem obvladovanje stroškov za energijo in vodo.

V zadnjih letih se je močno zmanjšal delež uporabe naftnih derivatov. Zamenjala jih je uporaba zemeljskega plina, pa tudi obnovljivih virov energije in daljinske toplote. Podjetje lahko prihrani stroške tudi z zamenjavo goriva, npr. z izkoriščanjem lesne biomase in drugih obnovljivih virov.

V prihodnosti nas čakajo čedalje večji okoljski izzivi, ki so neposredno povezani z rabo energije. Pričakovati je tudi večje nihanje cen energije, s tem pa bo naraslo tveganje za podjetja. Ta bodo slej ko prej morala uvesti sistem za gospodarjenje z energijo, če bodo želela obdržati pozitivno javno podobo in ostati konkurenčni med množico tekmecev.

Vir: Finance


Oznake: ,