Podjetniki iz Divače lahko prejmete 2,3 tisoč evrov pomoči

Avtor — 27.02.2016
Občina Divača je objavila razpis za dodelitev proračunskih sredstev podjetnikom za sofinanciranje dveh ukrepov: novih zaposlitev ter samozaposlitev. Višina sredstev sofinanciranja znaša 2,3 tisoč evrov in se izplača v enkratnem znesku.
Podjetniki iz Divače lahko prejmete 2,3 tisoč evrov pomoči

Prvi rok za prijavo je 30. maj 2016 (Vir slike: Pixabay.com)

Predmet javnega razpisa je dodelitev proračunskih sredstev za sofinanciranje ukrepov spodbujanja zaposlovanja v Občini Divača, in sicer za:

a.) sofinanciranje novih zaposlitev za kritje dela stroškov dela

Pogoji so naslednji:

  • podjetniki morajo imeti registriran sedež ali poslovno enoto na območju občin: Divača, Sežana, Hrpelje-Kozina, Komen, Vipava, Ajdovščina, Nova Gorica, Pivka, Postojna, Ilirska Bistrica, Koper vsaj eno leto pred oddajo vloge na javni razpis;
  • najkasneje v roku 30-tih dni od prejema sklepa o odobritvi sredstev zaposlijo brezposelne osebe oz. so to osebo zaposlili v letu razpisa, za polni delovni čas za najmanj eno leto, ki so državljani Republike Slovenije, imajo stalno prebivališče na območju občine Divača in so prijavljeni na ZRSZ zaporedoma vsaj 3 mesece pred oddajo vloge.

b.) sofinanciranje samozaposlitev za kritje dela stroškov za realizacijo samozaposlitve

Pogoji so naslednji: 

  • upravičenec ni imel registrirane dejavnosti vsaj eno leto pred oddajo vloge;
  • sredstva lahko upravičenec pridobi za naslednje oblike samozaposlitve: samozaposlitev kot direktor oz. poslovodna oseba, oz. kot zaposlena oseba če je lastnik ali solastnik ali zaposlen v novoustanovljeni gospodarski družbi (zavarovalna podlaga 040 + 112, oz. 001) ter pridobitev statusa samostojnega podjetnika posameznika –s.p. (zavarovalna podlaga 005);
  • realizira samozaposlitev na območju občine Divača (poslovni prostor in sedež morata biti na območju občine Divača); 
  • dejavnost se mora izvajati na območju občine Divača vsaj 1 leto po realizaciji samozaposlitve;
  • najkasneje v roku 30-tih dni od prejema sklepa o odobritvi sredstev realizira samozaposlitev ali pa je v letu razpisa že realiziral samozaposlitev pod pogojem, da je bil pred tem najmanj en mesec prijavljen na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje.

Preberite več o razpisu.


Oznake: