Podjetniška miselnost malo drugače

Avtor Tjaša Makoter — 11.09.2009
Komentiraj!
Vsako podjetje potrebuje pametne glave. Preberite si nekaj besed o vlaganju v zaposlene in o pravilnem vodenju tega najpomembnejšega dejavnika vašega podjetja.
Podjetniška miselnost malo drugače

International service group.

Vsako podjetje potrebuje pametne glave! Čeprav gre za WIN-WIN projekt, se pomembnosti in odgovornosti vlaganja v zaposlene in ravnanja z ljudmi pri delu zaveda le peščica podjetij. Zraven strateških, vodstvenih in kontrolnih funkcij je za vsako organizacijo pomembno, da ima skupen cilj, h kateremu so usmerjena dejanja vseh zaposlenih. Govorimo o vizijah, vodilih in strategijah podjetja. Vsak vrh podjetja potrebuje zraven jasno zastavljenih ciljev tudi zemljevid in določeno pot za dosego tega cilja, ne glede na to, kaka je osnovna organizacijska struktura.

Zaposleni pa potrebujejo za uspešno realizacijo usmerjevalno komunikacijo. Vizije, vodila in strategije so najpomembnejši elementi za orientacijo v vsakdanjem delovniku, saj pomagajo sprejemati boljše odločitve. V ospredju je proces sistematičnega sprejemanja in implementacije vizije in identitete podjetja, načina vodenja in drugih funkcij v podjetju, usmeritve podjetja na organizacijske enote, položaja na trgu in s tem povezanih strategij.

Uspešen vodja sodelavce vzpodbuja, razvija in dobro vodi. Dobro vodenje v praksi pomeni:

- Situacijsko obnašanje vodilne osebe

- Ciljno in kritično pogovarjanje

- Postavljanje prioritet in vzorov

- Razvoj kompetenc v smeri kvalitetnega razvoja kvalifikacij in dela

- Razgovori s sodelavci z uporabo vzorca in tehnike

- Osnove psihologije in analiza obnašanja

- Vodja kot trener: uporaba primernega orodja in tehnike

- Uspešna komunikacija

- Izvajanje skozi dinamičnost skupine.

Interno vlaganje v kader omogoča varno prihodnost podjetja. Zaposlene je potrebno motivirati, da se identificirajo s podjetjem. Vodilna oseba pa mora predstavljati v času pozitivnih sprememb njihov podporni steber. Potreben je proaktivni in odgovorni pristop do lastnega razvoja in razvoja zaposlenih. S t.i. Development centrom kot postopkom ugotavljanja potencialov, prednosti in slabosti zaposlenih, je omogočena individualna ocena, ki služi podjetju kot instrument kontrole razvoja ter ukrep razvijanja kadrov, posamezniku pa nudi samospoznanje o lastnem napredku.

Znotraj procesa uresničevanja ciljev in vizij podjetja je potrebno strukturirano reševanje konfliktov, saj nerešeni konflikti zavirajo uspešno sodelovanje, ker ohromijo obe strani in delujejo moteče na celotno okolje. Ne zavirajo le razvoja potencialov, temveč zahtevajo veliko delovnega časa in tako ustvarjajo velik strošek podjetja. V iskanju konstruktivne rešitve konflikta je velikokrat potreben zunanji svetovalec kot mediator, ki posreduje med sprtima poloma.

Pomembno je, da je rešitev hitra in trajna. Ne posega se v vprašanje krivde, ampak se določi pot za prihodnost, da do takih konfliktov več ne prihaja. Proces mediacije poteka v naslednjih korakih: izlušči se tema obravnave, povpraša se po pozicijah in interesih, zbere se možne rešitve in realne rezultate, v končni fazi se določi rešitev in konkretna pravila.

 

Članek je prispevala univ. dipl. pravnica Tjaša Makoter iz našega partnerskega podjetja ISG.

Prijavi se na e-novice!