Svetovanje pred ustanovitvijo podjetja

Podjetniški duh pri mladih

V Financah lahko preberemo zanimiv komentar Majde Metličar, članice sveta bivšega Zavoda za podjetniško izobraževanje mladih Slovenije (Zavod JA-YE), na članek avtorja Carla Schramma, predsednika in glavnega direktorja ameriške družbe Kauffman Fondation, z naslovom "O tem, zakaj je podjetniški duh med mladimi tako zelo pomemben" (Finance, 25.11.2008). Metličarjeva kot poznavalka tega področja komentira stanje in možnosti za razvoj podjetniškega duha v Sloveniji.
Podjetniški duh pri mladih

Zavod JA-YE danes ne obstaja več zaradi mačehevskega odnosa države.

Največje ovire pri razvoju podjetništva na splošno so birokracija, avtokracija (določena zaprta skupina ljudi na oblasti) in negativen odnos do podjetniške dejavnosti. Tudi pomanjkanje samega podjetniškega duha je usodno, saj je le-ta nujno potreben že za sam razvoj podjetništva. Dejavnosti, ki skrbijo za rast podjetniškega duha je dobro spodbujati že v obdobju šolanja otroka, saj se tega ne da naučiti na hitro.

Slovenija se poskuša znebiti birokratskih ovir pri ustanavljanju podjetij, vendar je količina novoustanovljenih podjetij na leto še vedno zelo nizka. Med izobraženimi mladimi je visoka in še naraščajoča stopnja brezposelnosti, kar kaže na pomanjkanje podjetniškega duha. Glede na visok odstotek podjetij, ki prenehajo poslovati v prvih letih delovanja, lahko sklepamo tudi na pomanjkanje podjetniških veščin.

Vlada poskuša razmere izboljšati z boljšimi povezavami znanosti in gospodarstva, zato ustanavlja raznorazne institucije, ki naj bi za to skrbele. Metličarjeva meni, da je teh organizacij dovolj, dvomi pa v njihovo profesionalnost in učinkovitost. Za rešitev problema predlaga dva ukrepa:

  • ponudba dotiranih visoko kvalitetnih podjetniških znanj in veščin za uspešno poslovanje podjetij – podjetnikom na začetku kariere je potrebno ponuditi kvalitetna svetovanja in usposabljanja;

  • razvijanje podjetniškega duha pri mladih, od osnovne šole do študija – ta proces se je že začel izvajati z uvedbo programa podjetniškega izobraževanja mladih Junior Achievement Young Enterprise
    (JA-YE) v številne slovenske osnovne in srednje šole. Na žalost se je letos program nehal izvajati zaradi finančnih težav izvajalca – Zavoda za podjetniško izobraževanje mladih, ki je program izvajal kot polnopravni član nedobičkonosne organizacije Junior Achievement. Ta organizacija deluje že skoraj celo stoletje v ZDA in 115 državah celotnega sveta.

Program JA-YE se je v Sloveniji izvajal skoraj 4 leta. V tem času sta nastala dva projekta – JA Moje podjetje za srednje šole in Podjetno do uspeha za osnovne šole. Srednješolci so spoznavali, kako poteka ustanavljanje, delovanje in upravljanje lastnega podjetja, medtem ko je bil cilj osnovnošolskega programa podajanje informacij o osebnih financah in
pomenu opredeljevanja izobraževalnih in poklicnih ciljev, ki temeljijo
na znanjih in veščinah ter interesih in vrednotah učencev. Oba projekta sta potekala v skladu z JA-YE metodo, ki temelji na pridobivanju znanj z osebno izkušnji, ob pomoči mentorja ali izkušenega podjetnika. V 4 letih je sodelovalo 45 srednjih šol in 13 osnovnih šol.

Namen programa JA-YE je vzgoja samozavestnih in samostojnih državljanov, ki znajo upravljati s financami, cenijo znanje, znajo vnovčiti svoja znanja in sposobnosti in jih aplicirati na realne življenjske situacije. Program naj bi torej pomagal posameznikom do večjega samozaupanja, tolerance, motivacije za delo in reševanje problemov, ipd. Kljub vsem tem pozitivnim učinkom na osebnostni in intelektualni razvoj mladih, država ni imela posluha za projekt. Ker delovanja Zavoda JA-YE ni hotela finančno podpreti, se je letos protestno umaknilo tudi podjetje Danfoss Trata, ustanovni in vsa leta glavni donator Zavoda JA-YE. Tako je Zavod JA-YE z junijem 2008 prekinil svoje delovanje.

Na koncu komentarja Metličarjeva negativno oceni pripravljenost državnih institucij za pomoč zavodu in posledično mladim. Meni, da se podjetnik ne rodi, temveč ga je potrebno ustvariti, za začetek procesa ustvarjanja podjetnika pa so najbolj ugodna otroška oz. najstniška leta. Država z mačehevskim odnosom do mladih škodi sama sebi, saj je zaposljivost mladih že sedaj nizka, najbrž pa se bo še znižala zaradi posledic trenutne gospodarske krize. Večja brezposelnost mladih pa pomeni zmanjšanje blagostanja za celotno slovensko prebivalstvo. 

Vir: Finance.si