Podjetniški inkubatorji in razvoj

Podjetniški inkubatorji podjetnikom nudijo začetno podporo pri poslovanju in jih s pomočjo mentorstva, financiranja in cenejših poslovnih prostorov usposabljajo za uspešno poslovanje. Pomagajo tudi pri ustvarjanju novih delovnih mest, zato je njihov razvoj v porastu.
Podjetniški inkubatorji in razvoj

Ustanovite podjetje s pomočjo podjetniškega inkubatorja.

Podjetniški inkubatorji so se prvič pojavili v petdesetih letih prejšnjega stoletja in so kljub nekaterim vzponom in padcem letos ponovno zaživeli. Ker se v kriznih obdobjih veliko ljudi odloči za podjetništvo, je sedaj pravi čas za razvoj inkubatorjev, njihova širitev na odročne dele pa vzpodbuja regionalno gospodarstvo.

Tako je v ZDA predsednik Obama namenil razvoju tovrstnih organizacij 250 milijonov dolarjev letno, saj s tem želi povečati število delovnih mest, inovacij in vzpodbuditi specializiran razvoj regij. Vzor je lahko tehnološka regija Silicon Valley, ki se je prav tako razvila s pomočjo inkubatorjev.

Večina ameriških inkubatorjev posluje na podlagi neprofitnega modela Elvis-era, kjer pridobivajo sredstva od mest, gospodarskih zbornic in univerz ter jih porabljajo za usposabljanje in pomoč podjetnikom. V zameno za pomoč navadno zahtevajo kasnejše sodelovanje podjetnikov pri programih mentorstva, njihove podatke o poslovanju in podobno.

Obstajajo različne oblike inkubatorjev od dotcom inkubatorjev, ki niso več tako aktualni, do novejših pospeševalnih inkubatorjev, ki pomagajo mladim podjetjem pri iskanju dobro usposobljenih vodilnih kadrov in sredstev, v zameno pa zahtevajo delež v podjetju (primer je npr. Y Combinator). Na voljo so tudi univerzitetni inkubatorji, kot je San Diego Connect iz Kalifornije, ki pomagajo diplomatom in drugim podjetnikom pri prenašanju znanja v prakso in mreženju. Razvili so tudi Global Connect, ki svetuje podjetjem iz drugih celin pri ustanavljanju inkubatorjev po modelu iz San Diega. Vzpodbujajo perspektivne dejavnosti povezane s tehnologijo, medicino, varovanjem okolja in so navadno dobro opremljeni.

Inkubatorji so dragocen del gospodarstva, saj mladim podjetnikom nudijo cenejše ali brezplačne poslovne prostore, različna izobraževanja in storitve, pomagajo z mentorstvom pri iskanju kapitala in razvoju podjetja, poleg tega pa ustvarjajo tudi nova delovna mesta. Kar nekaj jih obstaja tudi v Sloveniji.

 

Vir: Entrepreneur

Oznake: ,