Podjetniški sklad podprl skoraj 500 podjetij

Avtor — 19.09.2011
Slovenski podjetniški sklad, nacionalna finančna institucija, ki zagotavlja ugodna finančna sredstva za investicijska vlaganja in tekoče poslovanje malih in srednje velikih podjetij, je do konca avgusta letošnjega leta podprl že 482 le-teh.
Podjetniški sklad podprl skoraj 500 podjetij

Podjetniški sklad podprl skoraj 500 podjetij (Slika: sxc.hu).

Letos je sklad zaradi velikega zanimanja za pomoč pri iskanju dodatnih zavarovanj za bančne kredite in za zniževanje stroškov kreditiranja odobril 275 garancij za zavarovanje bančnih kreditov, poleg tega pa so ta podjetja deležna tudi subvencije obrestne mere.

Javni razpis je bil sicer zaradi porabe sredstev 2. septembra zaprt, a bo Ministrstvo za gospodarstvo do začetka oktobra zagotovilo dodatna sredstva za delno kritje zavarovanj in zniževanje stroškov obrestne mere bančnih kreditov.

Še vedno pa je aktualen razpis Garancije Sklada za bančne kredite za tehnološko inovativne projekte, ki so namenjeni financiranju zahtevnejših tehnoloških projektov. Sklad namenja 65,4 milijona evrov garancijskega potenciala za zavarovanje bančnih kreditov, namenjenih prenosu razvojnih inovacij v komercializacijo.

Pod okriljem ministrstva za gospodarstvo je sklad letos začel z drugo fazo aktivnosti za povrnitev škode gospodarskim subjektom, ki so utrpeli škodo v lanskoletni naravni nesreči. Pomoč je do danes prejelo 70 podjetij v znesku 7,9 milijona evrov.

Sklad je letos razpisal subvencije za zagon novih razvojno naravnanih podjetij v tehnoloških parkih in inkubatorjih. Odobrenih je bilo 183 vlog v vrednosti 4,1 milijona evrov.

Vir: STA.


Oznake: , , , , ,