Podjetništvo

Avtor petraplatovsek — 08.03.2011
Komentiraj!
Podjetništvo je z gospodarskega vidika uspešna metoda za ustanavljanje novih podjetij in uvajanje novih izdelkov ter storitev na trg. Na domačih tleh se je uveljavilo predvsem po letu 1990, ko sta val ekonomskih in političnih sprememb ter povečana konkurenca povzročila ekonomske težave velikim podjetjem.
Podjetništvo

Podjetništvo (slika: sxc.hu).

Ta niso bila prilagojena tržnemu povpraševanju, kar je povzročilo hitro ustanavljanje novih malih podjetij. Podjetništvo sicer lahko nastane v malih in velikih podjetjih, v starih ali novih poslih, v hitro rastočih podjetjih in tistih, ki ne rastejo, tako v zasebnih, javnih kot tudi neprofitnih delih gospodarstva. Prav tako je podjetništvo razvito v vseh poklicih – izobraževanju, medicini, raziskavah, pravu, arhitekturi, strojništvu, socialnem delu in distribuciji.

Podjetništvo zajema dejavnosti posameznika ali podjetniške skupine, ki prepoznajo tržne priložnosti, se organizirajo, pridobijo potrebna sredstva in uresničijo poslovno priložnost, torej ustvarijo dodano vrednost. Ker se ustvarja nekaj novega, vrednega, podjetništvo vsebuje ustvarjalni proces, kar zahteva potreben čas in napore. Prav tako je neizogibno prevzemanje tveganj, najbolj pogosta so finančna, psihična in družbena tveganja, toda v zameno za slednje podjetnik lahko pridobi nagrade. Najpomembnejša za večino podjetnikov je neodvisnost, kateri sledi osebno zadovoljstvo, podjetnik pa pridobi tudi denarne nagrade, dobiček.

Podjetnik je torej oseba, ki izvaja opisane aktivnosti, toda v vsakodnevnem življenju se pojem podjetnika uporablja veliko širše – lahko je sinonim za lastnika podjetja, za menedžerja, tudi za poslovneža. Podjetnike in podjetniške skupine sicer zaznamujejo lastnosti, kot so ustvarjalnost in inovativnost, menedžerske sposobnosti (upravljanje, vodenje) in podjetniško znanje.

Na uspeh podjetnika oz. podjetniške skupine vplivajo številni zunanji dejavniki, kot so ekonomsko, pravno, finančno in tehnično okolje, kot tudi notranji dejavniki, ki so organizacijski, sociološki, psihološki dejavniki, kot tudi osebne lastnosti podjetnika. Stopnja neuspehov med podjetniki je visoka, najpogostejši razlogi so slaba prodaja, močna konkurenca, pomanjkanje kapitala ali menedžerskih sposobnosti, prav tako so zelo visoka finančna in čustvena tveganja.

Podjetništvo je z gospodarskega vidika uspešna metoda za ustanavljanje novih podjetij in uvajanje novih izdelkov ter storitev na trg. Uveljavlja se v različnih oblikah:

  • družinsko,
  • dinamično,
  • žensko podjetništvo itd.

Poznamo tudi več ravni podjetništva:

  • lokalno,
  • regionalno, državno,
  • globalno podjetništvo.

Razvoj malih in srednjih podjetij se spodbuja po vsem svetu, saj podjetništvo prispeva k ustvarjanju delovnih mest, h gospodarski rasti in povečanju produktivnosti, prav tako ima pozitiven vpliv na spremembe v gospodarstvu in družbi na področju inovacij.

Vir: Ruzzier, Mitja, Boštjan Antončič, Tina Bratkovič in Robert D. Hisrich, ur. 2008. Podjetništvo. Koper: Društvo za akademske in aplikativne raziskave.

shranjeno pod:
Prijavi se na e-novice!