Poenostavljene e-knjigovodske kartice, sprememba pobotov in dobropisi za obresti

DURS bo na podlagi predlogov davčnih zavezancev izvedel dodatno poenostavitev e-knjigovodske kartice, ki bo po novem vsebovala zgolj podatke in informacije, ki so za uporabnika ključne. DURS se je za ta korak odločil, ker bo tako omenjena e-kartica preglednejša in uporabnikom bolj prijazna.

E-knjigovodse kartice

Morebitne podrobnosti v zvezi s knjigovodskim stanjem, ki na e-knjigovodski kartici ne bodo vidne, bodo lahko davčni zavezanci, kot tudi do sedaj, urejali na svojih davčnih uradih.

Zavezance DURS poziva naj plačujejo na pravilne vplačilne račune in s pravilnimi sklici. Avtomatske pobote bodo spremenili tako, da jih bodo na DURSu izvajali le v primeru, ko bo zavezanec vplačeval dajatve s splošnim sklicem in ne bo specificiral, katero dajatev plačuje ter v primerih vračil davkov.

Za obračunane zamudne obresti bodo izdani dobropisi

Zaradi velikega števila napačnih vplačil na prehodne davčne podračune 846 po 1.10. 2011 je prišlo pri urejanju stanj do daljših časovnih zamikov med plačili zavezancev in evidentiranjem v poslovne knjige, za kar so bile obračunane zamudne obresti. DURS bo knjigovodska stanja korigiral z izdajo dobropisov na obračunane obresti.

Kdaj bomo poenostavljene e-knjigovodske kartice lahko uporabljali?

V Davčni upravi RS se trudijo, da bi novosti zaživele čim prej, točnega datuma pa za enkrat še niso sporočili.

Vir: durs.gov.si

Oznake: ,