Bisnode Bilten: Polovica slovenskega gospodarstva je omrežena

Avtor — 15.06.2016
Majsko številko Biltna so v podjetju Bisnode posvetili drobnogledu mrež podjetij v Sloveniji. Ugotavljali so, koliko podjetij je v Sloveniji povezanih v mreže, kako močno so te prepletene in katere so najuspešnejše.
Bisnode Bilten: Polovica slovenskega gospodarstva je omrežena

V ozadju največje mreže v Sloveniji je država (Vir slike: Pixabay.com)

V podjetju Bisnode se dobro zavedajo pomembnosti poslovnega in lastniškega združevanja ter prepletanja podjetij, saj je to lahko pomemben dejavnik uspešnosti pri konkurenčnosti in razvoju podjetij. V namen olajšanja vzpostavljanja stikov z morebitnimi poslovnimi partnerji v Bisnode za podjetnike organizirajo tudi dogodke Bisnode Speed Networking, naslednji bo na sporedu 7. julija 2016 v Ljubljani, tematiki združevanja in prepletanja podjetij pa so se posvetili tudi v zadnji številki njihovega Bisnode Biltna maj 2016

V biltenu jih je zanimalo, koliko podjetij v Sloveniji je povezanih v mreže, kako močno so te prepletene in katere so najuspešnejše; ugotavljali pa so tudi, katere morebitne nevarnosti izvirajo iz negativnih dogodkov enega ali več podjetij v mreži. Pri raziskavi so upoštevali mreže, v katere so kot lastniki vključeni vsaj trije pravni subjekti, pri povezavah pa so se omejili na subjekte z lastniškimi deleži, večjimi od 15 odstotkov. 

Kakšne mreže so v letu 2014 prepletale Slovenijo?

V ozadju največje mreže v Sloveniji je država, ki ima neposredno oz. posredno lastništvo v 2.697 subjektih, med lastniki številnih mrež pa se pojavljajo občine. Poleg teh so v Bisnode iz analize izločili tudi podjetja, ki so namenjena prodaji na ključ.

5 mrež, ki kraljujejo na lestvici po številu povezanih subjektov:

 5 mrež na vrhu lestvice po številu zaposlenih in po sredstvih v upravljanju:

Na vrhu so banke, hranilnice in podjetja, ki so lastniki nepremičnin, infrastrukture ali drugih sredstev.

5 mrež na vrhu lestvice po celotnih prihodkih in po ustvarjenem dobičku:

Tudi tu je največja mreža povezana z državo. V njej so tudi Krka, Petrol, Telekom in druge borzne družbe ter številne banke, zavarovalnice, energetska podjetja idr.

Kakšne so razlike med državnimi in zasebnimi mrežami?

Preverili so tudi, če in kako se v poslovanju razlikujejo mreže, povezane z državnim lastništvom, in zasebne mreže. Upoštevali so državne mreže, kjer je država 15 odstotni neposredni ali posredni lastnik; tudi na lokalni ravni preko občin.

V podjetju Bisnode iz navedenega zaključujejo: Z vidika stabilnosti poslovanja so subjekti, vključeni v državne mreže, finančno bolje ocenjeni, imajo manjšo verjetnost blokade računa, so boljši plačniki in za njih velja manjša verjetnost insolventnega postopka (npr. stečaj, prisilna poravnava) kot to velja za subjekte v zasebnih mrežah.

Vpogled v uspešnost poslovanja z vidika dobičkonosnosti, učinkovitosti obrata sredstev in izkoriščanja finančnega vzvoda (tj. finančnega tveganja) pa pokaže, da subjekti v zasebnih mrežah dosegajo skoraj še enkrat višji donos na kapital, imajo za skoraj 1/3 višji obrat sredstev, izkoriščajo višji finančni vzvod in posledično nosijo tudi višje finančno tveganje.

Slaba podjetja ogrožajo celotne mreže

V Sloveniji je skoraj 1/5 mrež okuženih z nezdravimi subjekti, ki imajo bodisi blokirane bančne račune več kot 60 dni ali pa so se znašli v insolventnem postopku. Ker vse mreže ravnajo podobno in slabega dela ne ‘odrežejo’, temveč z dobrimi podjetji zdravijo ‘bolnika’, zaradi česar lahko zboli celotna mreža, je v potencialni nevarnosti kar polovica slovenskega delovno aktivnega prebivalstva.

Zanimivost slovenskih mrež so tudi ‘slamnate mreže’, ki skupaj ne zaposlujejo niti ene osebe ali pa imajo največ enega zaposlenega.

Analiza je pokazala, da več kot 1/5 mrež v Sloveniji ne zaposluje niti ene same osebe, pri čemur so v mrežo v povprečju povezani skoraj štirje subjekti. Mreže subjektov, ki skupaj zaposlujejo največ eno osebo pa predstavljajo že več kot 1/3 vseh slovenskih mrež.

Bilten je brezplačna mesečna elektronska publikacija podjetja Bisnode, v kateri lahko najdete najnovejše poslovne informacije. Vsebuje hiter pregled dogodkov v slovenskem gospodarstvu tako na makroekonomski kot na mikroekonomski ravni. Sveži finančni podatki, poleg tega pa dodatne analize, razlage in vpogled v gospodarstvo – vse na enem mestu. Prenesite si Bisnode Bilten maj 2016 >>

Oznake: