Pomen mikro, majhnih in srednje velikih podjetji za Evropo

Mikro, mala in srednje velika podjetja danes igrajo pomembno vlogo tako v svetovnem gospodarstvu, kot tudi v Evropi. V nadaljevanju vam predstavljamo, kako pomembna so omenjena podjetja za Evropo in Slovenijo in nekatere druge statistične podatke.
Pomen mikro, majhnih in srednje velikih podjetji za Evropo

Pomen mikro, majhnih in srednje velikih podjetji za Evropo. (Vir slike: sxc.hu)

Mikro, mala in srednje velika podjetja (v nadaljevanju MSP) predstavljajo osrednji del evropskega gospodarstva, saj približno 95 odstotkov vseh evropskih podjetij spada v skupino MSP. V Sloveniji pa je ta odstotek še višji, saj pri nas to skupino predstavlja kar 99,7 odstotkov vseh podjetij.

  • 8% MSP je poročalo prihodke iz izvoza, kar je občutno manj kot 28% velikih podjetj, ki so poročala o prihodkih iz izvoza.
  • Zgolj 5% MSP je poročalo, da imajo hčerinske družbe ali poslovne partnerje v tujini.
  • 2/3 MSP v Evropi so mnenja, da se je konkurenca na njihovem trgu povečala v zadnjih dveh letih.
  • 3 MSP od 10-ih je poročalo, da imajo nove produkte ali da imajo prihodke iz novih produktov.
  • MSP so kot najpogostejše ovire k inovativnosti navedli: probleme s financiranjem, pomanjkanje usposobljenega kadra, pomanjkanje povpraševanja na trgu in previsoki stroški človeških virov.
  • Sistemi za učinkovito izrabo energije pri MSP (4%) niso tako pogosti, kot pri velikih podjetjih (19%).
  • Kar 89% MSP je močno odvisnih od regionalnega trga dela, večja podjetja so od regionalnega trga dela odvisna nekoliko manj (77%).

Vir: ec.europa.eu in sist.si

Oznake: