Poslovanje podjetij v Sloveniji v letu 2008

AJPES je izdal poročilo o poslovanju gospodarskih družb ter samostojnih podjetnikov v letu 2008.
Poslovanje podjetij v Sloveniji v letu 2008

Poslovanje samostojnih podjetnikov in gospodarskih družb

AJPES je izdal poročilo, ki je povzetek iz letnih poročil gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov za leto 2008. Poudariti želimo predvsem podatek, da je v Sloveniji delež malih podjetij in samostojnih podjetnikov zelo velik.

Skupaj je letna poročila AJPESu predložilo 51.997 gospodarskih družb (6,6 % kot leto poprej). V letu 2008 je bilo ustanovljenih 6.253 družb, kar je petina več kot leto prej, poslovati pa je prenegalo 2.587 družb. Zanimiv je podatek, daje bilo med družbami v letu 2008 92,4 % mikro, 4,6 % majhnih, 1,5 % srednjih in 1,5 % velikih družb.

Samostojnih oziroma malih podjetnikov je bilo v letu 2008  67.210.
Majhni podjetniki so:

  • zaposlovali 62.385 delavcev, 11 % več kakor v letu 2007 (potrebno upoštevati, da lastniki in nosilci dejavnosti tu niso vključeni). Zaposleni pri majhnih podjetnikih so pomenili 12,2 % zaposlenih v družbah;
  • izkazali 5.825.199 tisoč evrov prihodkov, 13 % več kakor v letu 2007. Prihodki majhnih podjetnikov so pomenili 6,8 % prihodkov družb;
  • ustvarili 1.690.760 tisoč evrov neto dodane vrednosti,
  • 13 % več kakor v letu 2007. Neto dodana vrednost majhnih podjetnikov je pomenila 9,4 % neto dodane vrednosti družb. Neto dodana vrednost na zaposlenega je bila 27.102 evrov, 2 % več kakor v letu 2007;
  • izkazali 493.951 tisoč evrov podjetnikovega dohodka, 9 % več kakor v letu 2007. Podjetnikov dohodek je ugotovilo 83,2 % vseh majhnih podjetnikov;
  • izkazali negativni poslovni izid v znesku 57.971 tisoč evrov, 91 % več kakor v letu 2007. Negativni poslovni izid je ugotovilo 15,9 % vseh majhnih podjetnikov;k
  • Kot celota ugotovili neto podjetnikov dohodek v znesku 435.980 tisoč evrov, 3 % več kakor v letu 2007;
  • imeli 4.316.893 tisoč evrov sredstev oziroma obveznosti do virov sredstev, 12 % več kakor na dan 31.12.2007;
  • imeli 2.136.299 tisoč evrov podjetnikovega kapitala, 8 % več kakor na dan 31.12.2007.

 

Iskanje
↓ Pomagamo vam pri rasti ↓

NOVO! Delavnica Kako pravilno pisati za splet?

11.05.2018 od 14:00 do 17:30
NOVO! Delavnica Kako pravilno pisati za splet?

Ali se besedila na spletu razlikujejo od tistih v časopisih, revijah, knjigah? Seveda se, bi se glasil odgovor slehernega avtorja, ki svoje misli objavlja na spletu. Kaj pa če bi vrtali še globlje in vprašali, v čem se besedila razlikujejo, zakaj se razlikujejo in - najpomembneje - ali vse te specifike kot pisci besedil upoštevajo ob njihovi pripravi? Prepričani smo, da odgovor ne bi bil tako suveren.
Preberite več >>

Vse za podjetje