Svetovanje pred ustanovitvijo podjetja

Poslovna rešitev SAOP iCenter za kmetijske zadruge

V podjetju SAOP so oblikovali celovito rešitev za znižanje stroškov in izboljšanje preglednosti poslovanja v kmetijskih zadrugah.
Poslovna rešitev SAOP iCenter za kmetijske zadruge

SAOP

Podjetje SAOP d.o.o., vodilni
ponudnik prilagojenih informacijskih rešitev za mala, srednja in velika
podjetja ter javne ustanove, je razvilo celovito rešitev za podporo pri
poslovanju kmetijskih zadrug. Nova rešitev, ki temelji na programskih modulih
iCenter obsega poslovna področja, kot so odkup, proizvodnja, vele- in
maloprodaja, finančno računovodstvo ter poslovno odločanje. Kot zgodnji
uporabnik novo rešitev že uporabljajo v Kmetijski zadrugi Agraria Koper.

Kmetijske zadruge so zavezane k poslovanju s čim nižjimi stroški, predvsem
zato, da so lahko z blagom iz odkupa sadja in zelenjave ter drugih živilskih
izdelkov kooperantov konkurenčni ponudbi velikih trgovcev oziroma
distributerjev. „Za uvedbo enotnega poslovnega informacijskega sistema smo se
odločili predvsem s ciljem zniževanja operativnih stroškov in števila
zaposlenih na področju administracije, po drugi strani smo želeli pridobiti
kakovostne podatke iz poslovanja, s katerimi bi vodstvo pridobilo možnost
učinkovitega ukrepanja,“ je povedal Radovan Rajčič, direktor KZ Agraria Koper.
V tej zadrugi izvajajo poleg odkupa pridelkov svojih članov še veleprodajo
sadja in zelenjave iz odkupa in dokupa oziroma uvoza, ter druge dejavnosti, na
primer vzgojo vrtnarskih in oljčnih sadik ter maloprodajo v trgovinah:
Semenarna Izola, Agrocenter Lucija, Purisima (sadike), Agrocenter Koper ter
Prodajni center Koper. Pod lastno blagovno znamko Izbrani okusi slovenske Istre
so v lanskem letu prodali 106 ton zelenjave iz odkupa, v 90 odstotkih vzgojene
v sodobni integrirani predelavi.

SAOPjeva rešitev za kmetijske zadruge poenostavlja in avtomatizira
tipične delovne postopke, ki potekajo v kmetijskih zadrugah. Vsi poslovni
procesi so povezani, kar zagotavlja popolno preglednost poslovanja in omogoča
odkrivanje možnih procesnih izboljšav za optimizacijo dejavnosti. Zaradi
zmanjšanja obsega ročnega vnašanja podatkov se za administrativna opravila, na
primer na področju finančnega računovodstva, materialno-skladiščnega poslovanja
in odkupa, porabi manj časa, kar pomeni večjo storilnost in posledično bolj
učinkovito delo.

V rešitev za kmetijske zadruge so vključeni standardni programski
moduli iCenter, kot so Maloprodaja, Veleprodaja, Glavna knjiga ter prilagojena
modula Materialno-skladiščno poslovanje in Naročila dobaviteljem in kupcev. Rešitev
združuje še program za podporo pri proizvodnji oziroma vzgoji sadik in drugih
procesov v proizvodnji, na primer pakiranje izdelkov.