Poslovni in finančni načrt Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo za leto 2009

Avtor — 23.12.2008
Vlada RS je 18. 12. 2008 na redni seji na predlog Ministrstva za gospodarstvo sprejela poslovni in finančni načrt Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo.
Poslovni in finančni načrt Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo za leto 2009

Podjetniško usmerjeno leto 2009

Sklad bo v letu 2009 svoje kapacitete usmeril v:

  • Izvajanje treh močnih finančnih linij;

– garancijsko-kreditna linija za MSP,
– sofinanciranje projektov MSP s subvencijami ter
– lastniško financiranje MSP prek hčerinske družbe Sklada Prva, družbe tveganega kapitala, d. o. o., ki jo bo upravljala prav tako hčerinska družba Sklada PRVI KAPITAL družba za upravljanje tveganega kapitala, d. o. o.

  • Razpis 57 milijonov evrov ugodnih finančnih sredstev;

– 13 milijonov evrov v obliki garancij in pogarancij za zavarovanje bančnih investicijskih kreditov MSP-jev s subvencijo obrestne mere ter
– 44 milijonov evrov nepovratnih sredstev (subvencij) za različne razvojne investicije MSP.

Z razpisanimi sredstvi bo Sklad lahko podprl okrog 342 projektov in spodbudil nove razvojne investicije v podjetniškem sektorju v letu 2009 v skupni višini približno 116,4 milijonov evrov. Z razvojnimi investicijami naj bi ta podprta podjetja po analitičnih načrtih Sklada v treh letih po investiciji skupno ustvarila okrog 940 novih delovnih mest, kar je v povprečju 2,7 novega delovnega mesta na podjetje, in povečala dodano vrednost na zaposlenega v povprečju za 2,5 % na letni ravni.

  • Izplačilo okoli 30,34 milijonov evrov subvencij;

Izplačila subvencij bodo skladna z izdanimi sklepi o odobritvi subvencij po razpisih iz preteklih let. 

Vir: MG GOV