Poslovni račun in izbira prave banke

Avtor — 21.09.2010
Pri izbiri banke je pomembno upoštevati tako stroške kot tudi kakovost storitev. Ko primerjamo stroške, ni vseeno katere stroške primerjamo med seboj, saj je pomembno, da iz vsebine poslovanja z banko izberemo tiste storitve, ki bodo predmet najpogostejšega poslovanja z banko.
Poslovni račun in izbira prave banke

Pomembno za vsakega podjetnika je, da izbere pravo banko. (Vir slike: http://www.freefoto.com/)

Ob registraciji podjetja si podjetje odpre tudi poslovni račun, ki je osnova za nadaljnje poslovanje podjetja. V Sloveniji so banke in hranilnice univerzalne, tako, da podjetniki pri vseh lahko najdejo bolj ali manj vse storitve (vsaj tiste osnovne, kot so: vodenje računa, plačilni promet in s tem povezane plačilne instrumente, elektronsko bančništvo, različne možne tržne poti, garancije, itd.).

Kljub univerzalnosti slovenskih bank, je za podjetje pomembno katero banko izbere, saj obstajajo razlike v ceni, razširjenosti poslovalnic, fleksibilnosti banke ter sistemu e-bančništva, in ravno te razlike lahko podjetju olajšajo ali pa v nasprotnem primeru otežijo bančno poslovanje. Bančno poslovanje je za podjetja občutno dražje kot za posameznike, zato je eden glavnih dejavnikov pri podjetnikovi izbiri banke cena, seveda pa je, izbira odvisna tudi od same dejavnosti in od pričakovanj.

Za lažjo izbiro in pomoč pri izbiri prave banke so pri reviji Kapital naredili primerjavo med stroški poslovanja različnih slovenskih poslovnih bank.

Pri izbiri banke je pomembno, da si kot podjetnik postavite nekaj vprašanj: ali je, to kar mi je pomembno, vključeno v ponudbo, kakšna je ta ponudba po vsebini, po postopkih, po procesih, kako široka je mreža bank, kakšna je kvaliteta storitev, itd. To je dobro razmisliti, še preden odprete poslovni račun pri banki.

Za podjetnike je še posebej pomembno, da vam banka poleg osnovnih bančnih storitev nudi kompleten finančni servis. Navedenih je nekaj dodatnih ponudb namenjenih podjetnikom:

  • na Raiffeisen Banki, poleg poslovnih paketov nudijo tudi strokovno svetovanje,
  • na Novi KBM izpostavljajo individualno obravnavo strank in strokovno svetovanje, tako vsakemu podjetniku dodelijo skrbnika, ki podjetje spremlja na njegovi poslovni poti, prav tako pa so razvili tudi Podjetniški center,
  • v Probanki kot prednost navajajo ponudbo celovitih storitev na enem mestu,
  • v KD Banki svetujejo pri prodajah oziroma odkupih lastniških deležev (prevzemih) podjetij, konsolidacijah lastništva, prestrukturiranjih in optimiziranjih kapitalske strukture.
  • SKB redno sodeluje s Slovenskim podjetniškim skladom in z Evropsko investicijsko banko (EIB). Namen sodelovanja je podpora malemu gospodarstvu, pridobivati sredstva, ki bodo namenjena različnim segmentom podjetij, itd.

 

Ugodnosti in novosti za podjetnike in zasebnike

Poštna banka Slovenije

V kolikor odprete TRR do konca leta 2010 vam banka nudi: brezplačno vodenje poslovnega računa za obdobje enega leta, brezplačna pristopnina k elektronskemu bančništvu, brezplačna izdaja pametne kartice in čitalca za elektronsko bančništvo, popust v višini 20 % na storitve domačega plačilnega prometa za obdobje enega leta, oprostitev plačila članarine poslovne kartice Activa/MasterCard za eno leto.

Hranilnica Lon

Pri hranilnici imajo poslovni paket dobrodošlice, ki vsebuje: brezplačno vodenje računa 12 mesecev in pristopnino za elektronsko banko eLON, 50 odstotkov nižje stroške prve odobritve limita ali kredita, dodatek 0,10 odstotne točke k obstoječi obrestni meri pri sklenitvi nenamenskega depozita v višini najmanj 2.000 EUR nad 91 dni in vrečke za polog gotovine v DNT.

UniCredit Bank

Banka ima pripravljen paket Planet, ki omogoča: 3 mesece brezplačnega poslovanja, brezplačno pristopnino k uporabi e-bank, odprtje računa v EUR, USD in CHF, progresivno lestvico obrestne mere za avista sredstva. Večinoma pa so ponudbe prilagojene velikosti, potrebam in boniteti stranke ali podjetja.

NLB

Pri NLB imajo pripravljeni dve ponudbi, ki sta pod-segmenta malega gospodarstva : NLB Ponudba za računovodske servise in NLB Ponudbo za posebne poklicne skupine (odvetnike, notarje, zdravnike, zobozdravnike in druge zdravstvene delavce, lekarnarje in veterinarje).

Nova KBM

Poslovni paket dobrodošlice vključuje: enoletno brezplačno vodenje poslovnega računa, brezplačen pristop k elektronskemu bančništvu, izdajo identifikacijske kartice za uporabo Poslovnega Bank@Neta po polovični ceni, brezplačno pridobitev Monete s poslovnega računa, enoletno brezplačno članarino za poslovno kartico Activa MasterCard ali Visa, brezplačno pridobitev poslovne debetne kartice Visa Business Electron, brezplačno prvo odobritev kratkoročnega kredita ter 25 % nižje stroške odobritve prvega kredita.

Hypo banka

Poslovni paket nudi: odprtje računa brez stroškov, 12 mesecev brezplačnega vodenja računa, brezplačno vzpostavitev elektronskega bančništva HYPOneta, 12 mesecev brezplačno vodenje elektronske banke HYPOnet, odobritve MasterCard poslovne kartice brez stroškov.

Banka Celje

Odprtje računa do konca leta 2010 vključuje: polletno brezplačno vodenje računa in brezplačno izdajo prve plačilne kartice Activa/Visa-Bussines/Elektron in možnost izbire še ene od dodatnih ugodnostih banke.

KD Banka

Pri KD ponujajo posebno ponudbo vezave depozita za pravne osebe z letno nespremenljivo obrestno mero 3,75 % za dobo vezave nad 1 do vključno 2 leti. Minimalni znesek vezave je 5.000 EUR. Posebna ponudba je na voljo do 31. 12. 2010 oziroma do porabe sredstev.

Raiffeisen banka

Poslovnih paketov pri banki je več: Alfa paket, ki vključuje transakcijski oziroma poslovni račun za nove komitente, Beta paket, ki vključuje transakcijski račun za komitente z dobo poslovanja od 18 do 60 mesecev in z manj kot 20 transakcijami na mesec, transakcijski račun za PRO SME komitente (zdravniki, zobozdravniki, veterinarji, drugi zasebni zdravstveni poklici, odvetniki, notarji in računovodje) ali komitente z dobo poslovanja nad 60 mesecev in z več kot 20 transakcijami na mesec.

Delavska hranilnica

Pri hranilnici so za podjetnike pripravili: brezplačno vodenje računa za 12 mesecev, elektronsko banko brez stroškov, možnost takojšnje odobritve negativnega limita na transakcijskem računu, odobritev kredita s 50% nižjimi stroški.

Probanka

PRO poslovni paket vsebuje: posebno ponudbo za vezavo sredstev malih podjetij, podjetnikom, zasebnikom, javnim zavodom in občinam, posebno ponudbo za kratkoročno financiranje malega gospodarstva, ki zajema kreditiranje malih in mikro podjetij, podjetnikov in zasebnikov.

 
Vir: Revijakapital.com


Oznake: , , , ,