Svetovanje pred ustanovitvijo podjetja

Poslovno planiranje s poslovnim načrtom

Poslovno planiranje ni namenjeno le podjetnikom, ki šele začenjajo s poslovanjem, zbirajo sredstva ali uvajajo pomembne spremembe. Dober načrt lahko pomaga tudi pri vsakodnevnem vodenju podjetja, zato začnite planirati že danes.
Poslovno planiranje s poslovnim načrtom

Poslovni načrt pomaga pri vodenju podjetja. (Vir: esdpconsulting.com)

Poslovni načrt tako poleg predstavitve podjetja pomaga tudi pri:

1. Doseganju dolgoročnih ciljev: Pomaga pri razvoju, izvedbi in nadziranju doseganja dolgoročne poslovne strategije.

2. Upravljanju poslovanja: Z njim si lahko pomagamo pri razporejanju nalog in odgovornosti med zaposlene v skladu z razpoložljivimi sredstvi in časovnimi roki, upravljanju teamov in usklajevanju aktivnosti podjetja.

3. Upravljanju denarnih tokov: Pomaga pri nadzorovanju prodaje in stroškov ter usklajevanju prihodkov z odhodki.

4. Dobrem poslovanju: Za zdravo poslovanje je potrebno nenehno slediti priložnostim, nevarnostim in novostim na trgu in s tem preprečiti stagnacijo.

Za dober poslovni načrt v planiranje vključite tudi vodilne delavce v svojem podjetju, izdelajte PSPN analizo in ne pozabite planirati sestankov, na katerih boste preverili doseganje načrtovanih ciljev in uvedli potrebne popravke.  Strategijo definirajte na preprost način s točkovanjem ali slikami. Spoznajte svoje posebnosti ter ciljni trg in se vprašajte kako lahko pomagate ljudem rešiti določen problem. Izdelajte tudi terminski načrt in ustrezno razporedite naloge med zaposlene, naredite napoved prodaje in ocenite potreben proračun.

Če ne potrebujete celotnega poslovnega načrta, planirajte samo tista področja, ki so pomembna za vaše poslovanje, pri tem pa uporabite orodja in način planiranja, ki vam najbolj ustreza.

 

Vir: Entrepreneur

Oznake: , ,