Pospeševanje razvoja podjetništva v Občini Brežice za leto 2011

Avtor — 02.09.2011
Občina Brežice je objavila Javni razpis za pospeševanje razvoja podjetništva v Občini Brežice za leto 2011. Na razpis se lahko prijavijo mikro in male družbe ter samostojni podjetniki s sedežem in krajem investicije v občini Brežice. Rok za oddajo prijave je 15.9.2011.
Pospeševanje razvoja podjetništva v Občini Brežice za leto 2011

Pospeševanje razvoja podjetništva v Občini Brežice za leto 2011.

Predmet javnega razpisa je:

 • sofinanciranje investicij,
 • sofinanciranje stroškov odpiranja novih delovnih mest, povezanih z investicijo in
 • sofinanciranje stroškov, povezanih z udeležbo podjetnikov na sejmih za predstavitev inovativnih proizvodov in storitev.

Do sredstev za razvoj so upravičene mikro in male družbe ter samostojni podjetniki posamezniki s sedežem v občini Brežice in krajem investicije na območju občine Brežice.

Do sredstev so prav tako upravičena mikro in mala podjetja ter samostojni podjetniki posamezniki, ki imajo sedež dejavnosti izven občine Brežice, v kolikor imajo poslovno enoto v občini Brežice, v kateri zaposlujejo najmanj dve tretjini oseb za nedoločen čas iz občine Brežice in investirajo na območju občine Brežice.

Podjetja morajo izpolnjevati pogoje za mikro oziroma male družbe po Zakonu o gospodarskih družbah.

Mikro družba je tista družba, ki izpolnjuje dve od teh meril:

 • povprečno število delavcev v poslovnem letu ne presega deset,
 • čisti prihodki od prodaje ne presegajo 2.000.000 evrov, in
 • vrednost aktive ne presega 2.000.000 evrov.

Mala družba je tista, ki izpolnjuje dve od teh meril:

 • povprečno število delavcev v poslovnem letu ne presega 50,
 • čisti prihodki od prodaje ne presegajo 8.800.000 evrov in
 • vrednost aktive ne presega 4.400.000 evrov.

Več informacij o razpisu >>


  Oznake: ,