Potrjen program Prvi izziv 2014

Avtor — 03.04.2014
Vlada je sprejela sklep, da lahko MDDSZ prične z izvajanjem programa "Prvi izziv 2014". Cilj programa je omogočiti 3.176 zaposlitev mladih brezposelnih oseb za obdobje vsaj 15 mesecev neprekinjeno z vključujočim 3 mesečnim poskusnim delom, za polni delovni čas.
Potrjen program Prvi izziv 2014

Prvi izziv 2014. (Vir slike: sxc.hu)

Glede na nujnost reševanja brezposelnosti mladih v najbolj prizadetih regijah EU, kot tudi EU kot celoti, je bila vzpostavljena Pobuda za zaposlovanje mladih (v nadaljevanju Pobuda), ki se financira iz posebne dodelitve in ciljnih naložb Evropskega socialnega sklada.

Program sodi med ukrepe programa Jamstvo za mlade, ki ga je Vlada potrdila v mesecu januarju, v mesecu februarju pa je bil predstavljen tudi Evropski Komisiji. Odziv Evropske komisije je bil pozitiven. Kot posebej pozitivno so izpostavili razširitev ciljne skupine Jamstva za mlade do dopolnjenega 29. leta, sodelovanje mladih pri pripravi ukrepov ter velik poudarek tudi na preventivnih in sistemskih ukrepih, ki bodo imeli dolgoročne in sinergijske učinke na položaj mladih na trgu dela.

V dogovoru z mladimi je MDDSZ odločilo, da se sredstev Pobude ne drobi, temveč se jih porabi za ukrep, ki naslavlja ključno problematiko mladih na trgu dela v Vzhodni Sloveniji – to je iskanje prve zaposlitve po zaključku izobraževanja.

V okviru programa »Prvi izziv 2014« bo delodajalcem na voljo subvencija ob zaposlitvi iskalca prve zaposlitve. Namen programa je spodbujanje zaposlovanja mladih brezposelnih oseb do 30 let, kar jim bo omogočilo integracijo v delovno okolje ter izboljševalo njihove zaposlitvene možnosti. Dodana vrednost programa je prispevek k doseganju čim hitrejše in stabilne zaposljivosti ciljne skupine, kot tudi zmanjševanje neskladja med ponudbo in povpraševanjem na trgu dela.

Cilj programa pa je omogočiti 3.176 zaposlitev mladih brezposelnih oseb za obdobje vsaj 15 mesecev neprekinjeno z vključujočim 3 mesečnim poskusnim delom, za polni delovni čas.

Cilj je, da se z izvajanjem Jamstva za mlade, vključno z ukrepom Pobude, zajezi negativni trend brezposelnosti mladih že v tem letu in v letu 2015 doseže preobrat v pozitivno smer, zmanjša število brezposelnih in poveča število zaposlenih mladih.

Vlada je s sprejetim sklepom naložila Službi Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko in Ministrstvu za finance, da se Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti zagotovi finančna sredstva za izvedbo programa.

Vir: MDDSZ

Oznake: ,