Povprečna mesečna plača

Povprečna mesečna plača je bila v avgustu nižja kot prejšnji mesec, njena neto vrednost pa je v povprečju znašala 922,14 evrov.
Povprečna mesečna plača

Povprečne avgustovske mesečne bruto plače po statističnih regijah. (Vir: stat.si)

 Povprečna mesečna bruto plača se je najbolj znižala v gradbeništvu, nižja od slovenskega povprečja pa je bila kar v desetih od dvanajstih statističnih regij.

V avgustu 2009 je povprečna mesečna neto plača znašala 918,28 evra, kar je za 0,4 odstotka manj v primerjavi z mesecem prej. Povprečna mesečna bruto plača je v avgustu znašala 1415,08 evra in bila tako za 0,6 odstotka nižja od julijske. Cene življenskih potrebščin se v primerjavi s predhodnim mesecem v povprečju niso spremenile, zato je bilo realno znižanje plač enako nominalnemu.

Povprečna mesečna plača se je v avgustu 2009 v primerjavi z julijem znižala v večini dejavnosti. Do največjega znižanja je prišlo v gradbeništvu (štiri odstotke), medtem ko je bilo zvišanje najbolj opazno v kulturnih, razvedrilnih in rekreacijskih dejavnostih (2,2 odstotka), ter v zdravstvu in socialnem varstvu (1,4 odstotka).

Med dvanajstimi statističnimi regijami je bila povprečna mesečna bruto plača nižja od slovenskega povprečja v desetih regijah, višja pa le v dveh. Najvišjo vrednost je z 1601,73 evri dosegla v osrednjeslovenski regiji, najnižja pa je bila v pomurski statistični regiji, kjer je znašala 1199,08 evra.

 

Vir: Statistični urad RS

Oznake: