Povračilo prispevkov delodajalca na območjih z visoko brezposelnostjo

Avtor uslivar — 17.12.2013
Komentiraj!
Delodajalci s sedežem podjetja ali stalnim/začasnim prebivališčem v območjih z visoko brezposelnostjo lahko zaprosijo za povračilo prispevkov. To velja za delodajalce v Pokolpju, Mariboru s širšo okolico ter v občinah Trbovlje, Hrastnik in Radeče.
Povračilo prispevkov delodajalca na območjih z visoko brezposelnostjo

Delodajalci lahko prosite za povračilo prispevkov (Vir slike: sxc.hu)

Za povračilo prispevkov lahko zaprosijo delodajalec s podjetjem na omenjenih območjih, ki so zaposlili ali pa nameravajo zaposliti brezposelne osebe, ki

  • so bile šest mesecev brez redno plačane zaposlitve,

  • imajo končano ali nedokončano osnovno šolo (nimajo dokončane srednje ali višje izobrazbe ali poklicnega usposabljanja),

  • so starejše od 50 let,

  • so pripadniki etničnih manjšin,

  • se štejejo kot invalidi v kvotnem sistemu zaposlovanja invalidov.

Delodajalci v Mariboru in občinah Hoče-Slivnica, Selnica ob Dravi, Radlje ob Dravi, Ruše, Kungota, Pesnica, Ribnica na Pohorju in Podvelka lahko prosite za povračilo prispevkov, če je bila (ali bo) pogodba o zaposlitvi sklenjena v obdobju od 22.6.2013 do 31.12.2018. Do povračila prispevkov ste torej upravičeni, če zaposlite osebo iz naštete kategorij tudi v obdobju naslednjih petih let. Delodajalci iz občin Trbovlje, Hrastnik in Radeče lahko uveljavljate povračilo prispevkov, če ste (ali boste) brezposelno osebo iz naštetih kategorij zaposlili v obdobju od 27.7.2013 do 31.12.2018. Pogodba o zaposlitvi mora biti sklenjena vsaj za obdobje enega leta.

Spodbuda za zaposlovanje je namenjena le tistim, ki so z zaposlitvijo osebe iz naštetih kategorij ustvarili novo, dodatno zaposlitev oziroma gre za neto povečanje števila zaposlenih (gleda se povprečje zadnjih 12 mesecev). Povračilo prispevkov lahko uveljavljate za nazaj, v enkratnem znesku in po enem letu zaposlitve.

Za povračilo prispevkov morate izpolniti vlogo, ki jo predložite na območnem Zavodu RS za zaposlovanje, priložiti pa morate tudi vse potrebne dokaze. Poleg povračila prispevkov, lahko za isto osebo zaprosite tudi za davčno olajšavo pri DURS.

Več informacij o povračilu prispevkov za delodajalce lahko dobite na strani Zavoda RS za zaposlovanje.

Prijavi se na e-novice!