Poziv T-lab Snovalec 2013

Avtor — 01.05.2013
Poziv T-lab Snovalec 2013 izbranim prijaviteljem najobetavnejših idej omogoča sodelovanje v seriji brezplačnih T-lab svetovalnih in povezovalnih delavnic od julija 2013 do uresničitve ideje (najkasneje do oktobra 2014).
Poziv T-lab Snovalec 2013

Poziv T-lab Snovalec 2013

Cilj projekta

Cilj projekta T-lab, ki je financiran v sklopu programa čezmejnega sodelovanja Slovenija – Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev, je izvajanje aktivnosti, s katerimi se uresničujejo novi turistični projekti in širjenje inovativnih prijemov v turizmu z namenom ustvarjanja novih priložnosti ter sodelovanja med Slovenijo in Italijo.

S pozivom T-lab Snovalec želijo organizatorji spodbuditi uresničitev novih projektov v turizmu. Izmed vseh prijavljenih idejnih pologov bodo nato izbrani najbolj obetavni. Avtorji najboljših pologov bodo prijavljene projekte lahko nadalje razvijali s pomočjo znanj in socialnih povezav, pridobljenih na seriji brezplačnih svetovalnih in povezovalnih delavnic; izbira in uresničitev idejnih pologov pa bo deležna promocije preko medijskih kanalov T-lab projektnih partnerjev. To so

 • SPIRIT Slovenija, javna agencija
 • Univerza na Primorskem, Fakulteta za turistične študije – Turistica
 • Primorski tehnološki park, d. o. o.
 • Consorzio per l’AREA di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste
 • Slovensko deželno gospodarsko zruženje – Unione Regionale Economica Slovena
 • Fondazione Università Ca’ Foscari Venezia
 • S.I.PRO. Agenzia Provinciale per lo Sviluppo S.p.A

Območja projekta

Prijavljeni projekti morajo biti uresničeni najpozneje do septembra 2014 znotraj upravičenega programskega območja, ki zajema naslednje regije.

Za Slovenijo:

 • Goriška statistična regija
 • Obalno-kraška statistična regija
 • Gorenjska statistična regija
 • Osrednjeslovenska statistična regija
 • Notranjsko-kraška statistična regija

Za Italijo:

 • Za deželo Furlanijo Julijsko krajino: pokrajina Trst, pokrajina Gorica, pokrajina Udine, pokrajina Pordenone.
 • Za deželo Veneto: pokrajina Benetke, pokrajina Rovigo, pokrajina Padova, pokrajina Treviso
 • Za deželo Emilia-Romagna: pokrajina Ferrara, pokrajina Ravenna

  Za potrebe poziva je projekt definiran kot časovno omejena dejavnost (zaključena do septembra 2014), katere rezultat bo:

  • nov proces,
  • nova storitev,
  • nov produkt,
  • nov poslovni, trženjski oz. marketinški načrt in/ali
  • ustanovitev novega poslovnega subjekta.

  Prijava

  Idejni pologi so opisi projektnih predlogov in jih kandidati oddajo na portalu T-lab.

  Komisija bo upoštevala tiste idejne pologe, ki so bili oz. bodo na portalu T-lab oddani do najpozneje 29. 5. 2013 in imajo označeno polje “S pologom želim kandidirati za podporne aktivnosti (svetovanje, mentoriranje) v okviru projekta T-lab”.

  Terminski načrt projekta

  Načrt poziva T-lab Snovalec:

  • 25. april 2013: objava poziva/energijskega pologa T-lab Snovalec 2013
  • 29. maj 2013: zadnji rok za oddajo T-lab idejnih pologov, ki kandidirajo za energijski polog T-lab Snovalec 2013
  • junij 2013: člani komisije T-lab izberejo avtorje obetavnih pologov in nato obvestijo kandidate o izboru za svetovalne delavnice
  • junij/julij 2013 prva brezplačna svetovalna delavnica za izbrane avtorje pologov
  • avgust 2013-september 2014 nadaljevanje brezplačnih svetovalnih delavnic za izbrane avtorje pologov
  • september 2014 rok za uresničitev projektov

  Kriteriji za izbor

  Komisija bo pri ocenjevanju izhajala iz naslednjih štirih temeljnih izhodišč:

  • stopnja novosti v turističnem, geografskem in kulturnem prostoru,
  • stopnja prilagoditve novosti lokalnim značilnostim,
  • stopnja predvidene produktne, procesne in/ali trženjske uspešnosti,
  • stopnja predvidene odličnosti uresničevanja in celostnega izvajanja prijavljene novosti, naravnane po načelih trajnostnega razvoja.

  Dodatno bo komisija presodila:

  • ali novost prinaša dodano vrednost na ravneh ekonomskih, družbenih in kulturnih vrednot ter prispeva k trajnostnemu razvoju,
  • ali je prijavljen projekt mogoče uresničiti v predpisanem obdobju, t. j. do septembra 2014,
  • ali je bila pri pripravi projekta upoštevana analiza možnosti čezmejnega turističnega povezovanja.

  Dodatne informacije o projektu

  Za vse dodatne informacije se obrnite na javno agencijo SPIRIT Slovenija, na elektronski naslov t-lab@slovenia.info.

  Vir: tourism-lab.eu

  Oznake: , ,