Končno: Od 1. aprila prag za DDV 50.000 evrov!

Avtor — 25.02.2013
Po tem, ko se je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo odločilo, da se z novim letom prag za vključitev v sistem DDV poveča na 50.000 evrov, smo čakali še potrditev tega sklepa od Evropske unije, ki smo jo sedaj končno dobili!
Končno: Od 1. aprila prag za DDV 50.000 evrov!

Slovenija odstopila od skupnega DDV. (Vir slike: sxc.hu)

Sledil je še obvezen vpis spremembe v Uradni list Republike Slovenije, ki se je zgodil v preteklih dneh. Sprememba tako v veljavo stopi s 1. aprilom 2013. V nadaljevanju objavljamo pojasnilo DURSa o tej temi, ki na svojih spletnih straneh odgovarja na nekaj najpogostejših vprašanj o tej temi.

1. Kdaj je datum začetka uporabe višjega praga za vstop v sistem DDV?

Povišan prag letnega prometa 50.000 evrov iz prvega odstavka se začne uporabljati 1. aprila 2013.

2. Kaj mora storiti zavezanec, ki želi izstopiti iz sistema DDV?

Če zavezanec ne želi več ostati v sistemu DDV in se odloči za prenehanje identifikacije za namene DDV, ima v skladu s tretjim odstavkom 27. člena ZDDV-1G možnost, da davčnemu organu kadar koli po objavi obvestila poda zahtevek za prenehanje identifikacije za namene DDV.

Davčni organ ne bo preverjal izpolnjevanja pogojev po uradni dolžnosti, ampak je treba vložiti zahtevek za prenehanje identifikacije za DDV. Zahtevek bo davčni zavezanec predložil preko sistema eDavki na obrazcu DDV-DeDDV – zahtevek za prenehanje identifikacije DDV.

Davčni organ odloči o prenehanju identifikacije z dnem, ki ga določi v 30 dneh po prejemu vloge davčnega zavezanca za prenehanje identifikacije.

Davčni zavezanec, ki mu bo davčni organ izdal odločbo o prenehanju identifikacije za DDV, bo moral predložiti obračun DDV do zadnjega delovnega dne naslednjega meseca, po poteku meseca, v katerem je prenehala identifikacija za DDV. Več o tem, katere so še obveznosti davčnega zavezanca, ki mu preneha identifikacija za namene DDV, si lahko preberete tukaj >>

3. Kako je z izdajanjem računov davčnega zavezanca, ki bo izstopil iz sistema DDV?

Davčni zavezanec bo še vedno moral izstavljati račune, na katerih ne sme več izkazovati DDV, mora pa v skladu s 141. členom pravilnika navesti najmanj naslednje podatke:

Preberite tudi: DDV zavezanec ali nezavezanec.

  • datum izdaje;
  • zaporedno številko, ki omogoča identifikacijo računa;
  • svojo firmo oziroma ime in sedež oziroma stalno prebivališče;
  • prodajno ceno blaga oziroma storitve (brez DDV) in
  • skupno vrednost prodanega blaga oziroma opravljene storitve (brez DDV).

4. Kako je z davčnim zavezancem, ki je na dan objave obvestila v sistemu DDV kot prostovoljni davčni zavezanec?

Če rok 60 mesecev od dneva, ko je postal identificiran za namene DDV še ni potekel, bo moral davčni zavezanec še naprej ostati v sistemu DDV kot prostovoljni davčni zavezanec.

————————————————————————————————————————-

Želite izvedeti več? Vprašajte na forumu! Ste že naš oboževalec na Facebooku? Dodajte nas!

Oznake: , , ,