Članek: Pravne pasti mladega podjetja

Avtor — 22.11.2011
Posameznik z ustanovitvijo družbe z omejeno odgovornostjo ali s samozaposlitvijo kot samostojni podjetnik avtomatično postane gospodarski subjekt, ki z vstopom na trg in pričetkom delovanja »postane« prava učeča se stranka.
Članek: Pravne pasti mladega podjetja

Pravne pasti mladega podjetja (slika: sxc.hu)

To naj bi pomenilo, da je od tega trenutka dalje seznanjen z vsemi aktualno veljavnimi predpisi in zakonodajo, ki ureja delovanje gospodarskih subjektov na trgu.

Za fizične osebe v pravu velja pravilo, in sicer, da je vse, kar ni izrecno prepovedano, dovoljeno. Torej, če je v kazenskem zakoniku prepovedano odtujevanje in prisvajanje tujih stvari, tega kot fizične osebe ne smemo delati. Vse, kar nam z raznimi zakoni ni prepovedano, lahko delamo. Za pravne osebe pa velja obratno pravilo, in sicer, da je vse, kar ni izrecno dovoljeno, prepovedano.

Da takšno pravilo podjetnik lahko spoštuje, mora poznati vse predpise in zakonodajo – tako s področja nastopanja na trgu, sklepanja pogodb, oglaševanja, varstva pravic potrošnikov, kot tudi s področja davčne zakonodaje, obveznosti na področju računovodskih predpisov in delovno-pravne zakonodaje. Vse to predstavlja ogromno količino podatkov in predpisov ter iz njih izhajajočih obveznosti.

Več o tem si preberite v članku Pravne pasti mladega podjetja >>

    Oznake: , , , , , , , ,