Predlagane spremembe obdavčitve z DDV

Avtor — 29.09.2015
Vlada je potrdila predlog sprememb davčne zakonodaje, ki ureja področje obdavčitve z davkom na dodano vrednost. Spremembe se tičejo predvsem uvoza in stopenj DDV, veljati pa naj bi začele z začetkom naslednjega leta.
Predlagane spremembe obdavčitve z DDV

Predlagane spremembe obdavčitve z DDV (Vir slike: freeimages.com)

V zakonodajnem postopku je predlog spremenjenega Zakona o davku na dodano vrednost. Spremembe se nanašajo predvsem na poenostavitev obračunavanja in plačevanja DDV pri uvozu blaga ter na umestitev trenutno veljavnih DDV stopenj v sam zakon. Začele naj bi veljati 1.1.2016.

Uvaja se poenostavitev postopka obračunavanja in plačila DDV pri uvozu blaga

S predlogom zakona se predlaga poenostavitev obračunavanja in plačevanja DDV pri uvozu blaga za davčne zavezance, identificirane za namene DDV v Sloveniji, in sicer prejemnike blaga, ki so določeni kot plačniki DDV. S tem ukrepom se razbremenjujejo prejemniki blaga, saj jim pri uvozu blaga ni potrebno plačevati DDV, temveč se plačilo DDV opravi prek obračuna DDV, ki ga mora davčni zavezanec v skladu s sedaj veljavnimi določbami ZDDV-1 za predpisano davčno obdobje.

Omenjeni ukrep predstavlja prednost za prejemnike blaga, ker jim ni potrebno financirati uvoznega DDV. Davčni zavezanec tako DDV od uvoza blaga obračuna in hkrati tudi uveljavlja odbitek DDV v istem DDV obračunu. 

Po veljavni zakonodaji, to je ZDDV-1, se DDV ob uvozu plačuje, kot da bi bil uvozna dajatev, ter je v celoti zavarovan in plačan v predpisanih rokih v skladu s carinskimi predpisi. Uvozne dajatve in DDV ob uvozu obračuna carinski organ, odbitek DDV pa uveljavi davčni zavezanec preko obračuna DDV.

V letu 2014 je bila realizacija prihodkov državnega proračuna iz naslova DDV od uvoza 769 milijonov evrov, del tega zneska pa so nato zavezanci dobili povrnjenega kot vračilo presežka DDV v davčnem obdobju. 

Predlog zakona usklajuje besedilo ZDDV-1 s trenutno že uveljavljenima stopnjama DDV (22% in 9,5%)

Preberite tudi Vse, kar mora mladi podjetnik vedeti o DDV

Po predlogu zakona se besedilo ZDDV-1 usklajuje s trenutno že uveljavljenima stopnjama DDV, ki predstavljata enega izmed trajnih ukrepov za konsolidacijo javnih financ in oživitev gospodarske rasti, ki so bili v skladu s Programom stabilnosti vlade sprejeti že v 2013. Povečanje stopenj DDV je bilo uveljavljeno s 1. julijem 2013, z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (ZIPRS1314) in ZIPRS1415 ter nadaljnja ohranitev teh stopenj DDV. Na podlagi navedenih zakonov se DDV, ne glede na ZDDV-1, obračunava in plačuje po splošni stopnji 22% in nižji stopnji 9,5%.

Ker trenutna ureditev predpisovanja splošne in nižje stopnje DDV, kot je urejena z zakonom, ki ureja izvrševanje proračuna, s pravno-sistemskega vidika pomeni poseg, s katerim se v določeni meri zmanjšuje preglednost sistema obdavčevanja blaga in storite z DDV, kot je sicer urejen z ZDDV-1, poleg tega pa ZIPRS1415 v zvezi s stopnjami DDV velja le do 31. decembra 2015, se s predlogom zakona opredeljuje že uveljavljena višina stopenj DDV z ZDDV-1, ki sistemsko ureja obveznost obračunavanja in plačevanja DDV, in sicer na raven, kot se uporablja že od julija 2013.

Vir:


Oznake: , , ,