Predstavite poslovno idejo in osvojite 700 €

Avtor — 01.09.2011

Podjetniški inkubator TRC Koroška v sodelovanju z Društvom ekonomistov Koroške, GZS Območno zbornico Koroška in Podjetniškim centrom Slovenj Gradec organizira 2. natečaj za izbor najboljše poslovne ideje, katerega naziv je »To je moja poslovna ideja! To sem jaz!«.

Predstavite poslovno idejo in osvojite 700 €

Predstavite poslovno idejo in osvojite 700 €.

Kot koroški subjekt inovativnega okolja namreč želijo v popolnosti uresničevati svoje poslanstvo, ki ga lahko strnejo v treh točkah:

  • vzpodbujanje in promoviranje podjetništva,
  • iskanje novih podjetniških zamisli in njihova realizacija v obliki ustanavljanja novih, predvsem visokotehnoloških podjetij,
  • nudenje celovitih podpornih storitev za razvoj, zagon in rast novih podjetij.

Glavni namen in vodilo natečaja je vzpodbujanje razvoja podjetniške kulture in podjetniškega načina razmišljanja – to pomeni izražanje ustvarjalnih, inovativnih in seveda komercialno zanimivih idej. Z natečajem želijo vzpodbuditi ljudi, ki imajo dobre, še nerealizirane poslovne ideje, da jih predstavijo in s tem omogočijo njihovo preveritev ter ocenitev potenciala za nadaljnji razvoj. Končni cilj je realizacija poslovne ideje v obliki ustanovitve novega, na znanju temelječega podjetja, s tem pa krepitev podjetništva na Koroškem.

Na natečaju lahko sodeluje vsak, ne glede na starost, kraj bivanja ali zaposlitveni status, in sicer kot posameznik ali skupina, ki vključno z vodjo skupine šteje največ 6 članov. Skupina ne sme biti organizirana kot podjetje, zavod, društvo ipd., imeti pa mora vodjo skupine, ki je na prijavnem obrazcu poimenovan kot prijavitelj. Vsak prijavitelj mora navesti vsaj en e-poštni naslov, preko katerega bo potekala komunikacija z organizatorjem natečaja.

Glavna nagrada za zmagovalno poslovno idejo je 700 €, denarno nagrado prejmeta še drugo- in tretjeuvrščena ideja. Nagrajene bodo tudi ostale prispele ideje! Rok za oddajo prijavne dokumentacije je 16. september 2011 do 24:00 ure.

Več informacij o natečaju, vključno s prijavno dokumentacijo, najdete na spletni strani TRC Koroška >>


Oznake: