Pregled davčnih olajšav za donacije in investiranje, ki se nanašajo na leto 2014

Rok za oddajo obračuna davka od dohodkov pravnih oseb (ODDPO) se hitro bliža. Do konca marca je potrebno oddati ODDPO, v katerem pa ima davčni zavezanec na voljo kar nekaj možnosti zniževanja davčne osnove. Preberite si jih v nadaljevanju.
Pregled davčnih olajšav za donacije in investiranje, ki se nanašajo na leto 2014

Pregled davčnih olajšav za donacije in investiranje, ki se nanašajo na leto 2014 (Vir: Bigstockphoto.com)

Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2) zavezancu omogoča koriščenje davčnih olajšav, vendar le v primeru pozitivne davčne osnove. To pomeni, da v kolikor imate davčno izgubo iz poslovanja, davčnih olajšav ne morete koristiti, lahko pa nekatere neizkoriščene olajšave prenesete v naslednja davčna obdobja.

Zakon omogoča olajšave za vlaganja v raziskave in razvoj (R&R), vlaganje v opremo in v neopredmetena sredstva – investicijska olajšava, zaposlovanje in prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje in donacije.

Olajšava za vlaganja v raziskave in razvoj

V zadnjem času je pri tehnološko inovativnih podjetjih zanimiva predvsem olajšava za vlaganja v R&R, s katero se lahko uveljavlja znižanje davčne osnove v višini 100% zneska, ki predstavlja vlaganja v raziskave in razvoj v tem obdobju, vendar največ v višini davčne osnove. V tem primeru se za vlaganja štejejo notranje raziskovalno-razvojne dejavnosti, vključno z nakupom raziskovalno-razvojne opreme, ki je namenjena R&R in pa nakup raziskovalno-razvojnih storitev, ki jih izvajajo druge osebe oz. organizacije. Neizkoriščen del olajšave se prenaša 5 let in se koristi po metodi FIFO (»first in, first out«).

Pri tem pa velja opozoriti, da davčne olajšave za vlaganja v R&R ne morete koristiti za vlaganja, ki so financirana iz sredstev proračuna Republike Slovenije oziroma proračuna EU, če imajo ta sredstva naravo nepovratnih sredstev.

Vlaganja v R&R mora zavezanec opredeliti v poslovnem načrtu ali posebnem razvojnem projektu oziroma programu, podrobno in na način, da je možno naknadno preverjanje skladnosti s projektom oziroma razvojnim programom. Poslovni načrt ali posebni razvojni projekt oziroma program mora vsebovati obvezne sestavine, ki so določene v Pravilniku o uveljavljanju davčnih olajšav za vlaganja v raziskave in razvoj.

Olajšava za vlaganja v R&R pa se izključuje z znižanjem davčne osnove z uveljavljanjem olajšave za investiranje.

Oljašava za investiranje

Skladno s 55a. členom ZDDPO-2, lahko zavezanec uveljavlja znižanje davčne osnove v višini 40% investiranega zneska v opremo in v neopredmetena sredstva, vendar največ v višini davčne osnove.

Za opremo se ne štejejo pohištvo in pisarniška oprema, razen računalniške opreme, in motorna vozila, razen osebnih avtomobilov na hibridni ali električni pogon, avtobusov na hibridni ali električni pogon in tovornih motornih vozil z motorjem, ki ustreza najmanj emisijskim zahtevam EURO VI. Za neopredmetena sredstva pa se ne štejejo dobro ime in stvarne pravice na nepremičninah ter druge podobne pravice.

Tudi v tem primeru se neizkoriščen del olajšave lahko koristi v naslednjih petih letih in tudi tu velja omejitev glede nepovratnih sredstev.

V kolikor zavezanec proda oziroma odtuji opremo oziroma neopredmeteno sredstvo, za katero je izkoristil davčno olajšavo za investiranje, prej kot v treh letih po letu vlaganja oziroma pred dokončnim amortiziranjem, če je to krajše od treh let, mora za znesek izkoriščene davčne olajšave povečati davčno osnovo, in sicer v letu prodaje oziroma odtujitve opreme oziroma neopredmetenega sredstva.

Olajšava za donacije

Pri uveljavljanju olajšav za donacije je potrebno identificirati prejemnika donacije, saj je od tega odvisna njegova davčna obravnava.

Prvič, zavezanec lahko uveljavlja zmanjšanje davčne osnove za znesek izplačil v denarju in v naravi za humanitarne, invalidske, socialno varstvene, dobrodelne, znanstvene, vzgojno-izobraževalne, zdravstvene, športne, kulturne, ekološke, religiozne in splošno koristne namene.

Uveljavljanje donacije kot davčne olajšave je možno, če gre za donacijo rezidentom Slovenije in rezidentom države članice EU, ki (če) so po posebnih predpisih ustanovljeni za opravljanje navedenih dejavnosti, kot nepridobitnih dejavnosti, do zneska, ki ustreza 0,3% obdavčenega prihodka davčnega obdobja zavezanca, vendar največ do višine davčne osnove davčnega obdobja.

In drugič, zavezanec lahko uveljavlja, poleg zmanjšanja davčne osnove po prvem odstavku tega člena, dodatno zmanjšanje davčne osnove do zneska, ki ustreza 0,2% obdavčenega prihodka davčnega obdobja zavezanca, za znesek izplačil v denarju in v naravi za kulturne namene in za takšna izplačila prostovoljnim društvom, ustanovljenim za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki delujejo v javnem interesu za te namene, in sicer le za takšna izplačila rezidentom Slovenije in rezidentom države članice EU, ki (če) so po posebnih predpisih ustanovljeni za opravljanje navedenih dejavnosti, kot nepridobitnih dejavnosti, vendar največ do višine davčne osnove davčnega obdobja.

Znesek druge olajšave ne sme presegati 0,2 % obdavčenega prihodka. Vendar to velja le v primeru izkoristka prve olajšave za donacije v polnem znesku. Če olajšava ni izkoriščena, lahko (le) druga olajšava preseže dovoljeni znesek, skupni znesek olajšave za obe vrsti donacij pa ne sme preseči 0,5 % obdavčenega prihodka.

Na koncu velja opomniti na to, da je potrebno o uveljavljanju davčnih olajšav razmišljati skozi celotno davčno leto in ne le tik pred oddajo obračuna. Predmet uveljavljanja davčnih olajšav mora izkazovati dejansko stanje in vsebino.

Kaja Ložar je davčna svetovalka v oddelku za DDV v podjetju Protokorp d.o.o., magistrirala s področja forenzičnega računovodstva na EF v Lj.

Ta članek je bil pripravljen na podlagi zakonodaje ter sodne prakse, veljavne v času priprave besedila. V primeru kasnejših sprememb zakonodaje ali sodne prakse avtor ne odgovarja za ažurnost oziroma uskladitev besedila s kasnejšimi spremembami.

Oznake: , ,
Iskanje
↓ Pomagamo vam pri rasti ↓

Delavnica: Google Adwords oglaševanje in Marko Penko

24.03.2018 od 9:00 do 30.03.2018 17:00
Delavnica: Google Adwords oglaševanje in Marko Penko

Pri oglaševanju na Googlu je zelo pomembno poznavanje navodil, trikov in smernic za uspešno postavitev in vodenje AdWords kampanje. Da boste svoje oglaševanje vzpostavili kar se da učinkovito, vas vabimo na delavnico, v okviru katere boste spoznali Google AdWords: od osnov do potankosti. Z nami bo izkušeni Google AdWords mojster Marko Penko, ki je v svoji karieri upravljal na milijone evrov oglaševalskih proračunov.
Preberite več >>

Delavnica: Optimizacija spletnih strani

06.04.2018 od 14:00 do 18:00
Delavnica: Optimizacija spletnih strani

Klasična trgovina z odličnimi izdelki in nizkimi cenami ni vredna veliko, če se nahaja na odročni lokaciji, kjer je nihče ne obišče. Podobno velja za spletne strani in spletne trgovine. Če vas obiskovalci ne najdejo, potem tudi nakupa ne morejo opraviti. Zato je tu optimizacija spletnih strani.
Preberite več >>

Delavnica: Prodajni lijak

13.04.2018 od 14:00 do 17:00
Delavnica: Prodajni lijak

Uspešno postavljen prodajni lijak je eno izmed najpomembnejših marketinških orodij tega časa. Žalosti nas ugotovitev, da ga marsikatero slovensko podjetje bežno pozna, kaj šele uporablja v praksi. To želimo spremeniti, zato bomo na predavanju govorili o tem, zakaj bi moral biti prodajni lijak fokus vsakega posla.
Preberite več >>

Vse za podjetje