Pregled stanja gospodarstva v Evropi – 1. četrtletje

Avtor — 21.05.2013
V tokratni novički si poglejte pregled dogodkov v gospodarstvu na makro in mikroekonomski ravni, povzet po mesečni elektronski publikaciji podjetja Bisnode za naslednje evropske države: Bosno in Hercegovino, Češko republiko, Hrvaško, Madžarsko, Poljsko, Srbijo, Slovaško in Slovenijo.
Pregled stanja gospodarstva v Evropi - 1. četrtletje

Pregled stanja gospodarstva v Evropi – 1. četrtletje (Vir slike: sxc.hu)

V podjetju Bisnode so štartali z novim Bisnode Biltenom na nivoju Centralne Evrope, ki bo izhajal kvartalno. V biltenu boste našli enostaven pregled osmih držav: Bosne in Hercegovine, Hrvaške, Češke, Madžarske, Poljske, Slovaške, Slovenije in Srbije, glede na makro in mikro gospodarske kazalce.

Makroekonomska raven

V letu 2012 je omenjenih osem držav v skupni BDP Evropske Unije prispevalo zgolj 5,7 odstotkov celotnega BDP. Če podatke primerjamo z letom 2011, opazimo, da je imela največjo rast BDP Slovaška, in sicer za 3,5 odstotkov, BDP Srbije pa se je najbolj znižal, in sicer za -4,9 odstotkov.

Glede na stopnjo nezaposlenosti se je od leta 2011 do leta 2012 stanje najbolj poslabšalo na Hrvaškem (za 2,5-odstotnih točk) in v Srbiji (za 1,1-odstotne točke). Skupno je bilo v Evropski Uniji opaziti 0,8-odstotno povišanje nezaposlenosti.

Največje povišanje inflacije med leti 2011 in 2012 je bilo čutiti na Hrvaškem in na Madžarskem, kjer se je povišala za 1,8-odstotnih točk. Nasprotno pa se je inflacija zmanjšala v Bosni in Hercegovini (za 1,9-odstotnih točk), na Poljskem (za 0,6-odstotnih točk) in v Srbiji (za 0,3-odstotne točke). V istem obdobju se je skupna inflacija v Evropski uniji zmanjšala za 0,5 odstotnih točk.

Startup podjetništvo

V prvi četrtini leta 2013 je v primerjavi s prvo četrtino leta 2012 opaziti porast števila startup podjetij na Hrvaškem (71,3 odstotka), na Poljskem (25,1 odstotka), v Srbiji (19,4 odstotka) in v Sloveniji (7,8 odstotkov). Njihovo število je nekoliko upadlo na Češkem (-22 odstotkov) in na Slovaškem (-7,7 odstotkov).

Izbris podjetij

V primerjavi s prvim četrtletjem leta 2012 je bilo v prvem četrtletju leta 2013 opaziti največje število izbrisov podjetij na Hrvaškem (283,5 odstotkov). Število izbrisov podjetij je sicer naraslo samo na Hrvaškem in na Madžarskem (13 odstotkov). Slovenija je med izbranimi državami dosegla zmanjšanje izbrisa podjetij, saj se je to v zadnjem letu zmanjšalo za 17,8 odstotkov.

Vir: Bisnode Bilten Q1 – Central Europe (PDF datoteka)

Oznake: ,