Pregled stanja gospodarstva v Evropi – 4. četrtletje

Avtor — 04.03.2014
Po elektronski publikaciji podjetja Bisnode smo povzeli pregled dogodkov v gospodarstvu za naslednje evropske države: Bosno in Hercegovino, Češko republiko, Hrvaško, Madžarsko, Poljsko, Srbijo, Slovaško in Slovenijo. V temi meseca so tokrat pod drobnogled vzeli Madžarsko.
Pregled stanja gospodarstva v Evropi - 4. četrtletje

Pregled stanja gospodarstva v Evropi – 4. četrtletje (Vir slike: sxc.hu)

V podjetju Bisnode so pred nekaj meseci štartali z novim Bisnode Biltenom na nivoju Centralne Evrope, ki bo izhajal kvartalno. V biltenu, ki je tokrat izšel že četrtič, boste lahko našli enostaven pregled stanja gospodarstva v osmih državah: Bosni in Hercegovini, Hrvaški, Češki, Madžarski, Poljski, Slovaški, Sloveniji in Srbiji. 

V temi meseca so tokrat pod drobnogled vzeli MadžarskoV letu 2013 so Madžari ustvarili 255.142 milijonov eur prihodkov, kar je bilo 6,17 odstotka več kot leto prej. Zaposlovali so 4.449.000 ljudi, kar predstavlja 0,3 odstotka več kot v 2011. Sosedje so prav tako kot Slovenci plačilno nedisciplinirani. V letu 2013 so bili plačilni roki v povprečju 28,2 dni, zamude pri plačilih pa 20,7 dni. Kažejo se rahla izboljšanja glede na leto 2012.

Pregled stanja gospodarstva na makroekonomski ravni

Izmed vseh evropskih držav, vključenih v raziskavo podjetja Bisnode, je Slovenija v tretji četrtini leta 2013 proizvedla najvišji BDP na prebivalca (3.700 evrov), najnižji BDP na prebivalca pa Republika Srbija (1.100 evrov). BDP na prebivalca je bil torej v državah centralne Evrope v tretjem četrtletju 2013 v primerjavi s preostalo Evropo, kjer znaša 5.800 evrov, nižji. 

V novembru 2013 je bila najvišja stopnja brezposelnosti zabeležena v Republiki Srbiji ter Bosni in Hercegovini, najnižja pa na Češkem (6,9 odstotka), kjer je celo pod evropskim povprečjem. V zadnjem letu se je na tem področju stanje nekoliko izboljšalo v vseh državah te regije, razen na Hrvaškem in v Sloveniji, kjer se je poslabšalo za 0,9 in 0,6 odstotka v tem vrstnem redu.

V primerjavi z letom poprej je inflacija padla v vseh državah, vključenih v raziskavo podjetja Bisnode, razen v Republiki Srbiji, kjer se je povečala za 0,6 odstotka. Padec inflacije je bil najbolj viden na Madžarskem, in sicer za 4 odstotne točke. Pod evropskim povprečjem, ki znaša 1,5 odstotka, sta bili le Poljska ter Češka republika.

Primerjava števila novih startup podjetij v letu 2013 in 2012:

Primerjava med letoma 2012 in 2013 je pokazala, da je najvišjo rast v številu startupov v tem obdobju imela Republika Srbija, kjer se je število povečalo za 2,4 krat, najvišji padec pa je imela Madžarska, in sicer za 13,9 odstotkov. Največ startupov je med tem obdobjem nastalo v Sloveniji, najmanj pa na Češkem. 

Vir: Bisnode Bilten Q4 – Central Europe (PDF datoteka)

Oznake: , ,