Prehod z izdajanja posebnih položnic na izdajanje univerzalnega plačilnega naloga

Avtor — 15.09.2011
Obveščamo vas, da bo poslovanje s plačilnim instrumentom posebna položnica omogočeno le še do 31. 12. 2011. Kot izdajatelj posebne položnice se morate zaradi tega pravočasno prilagoditi na izdajanje novega obrazca – univerzalnega plačilnega naloga (UPN).

Vsi predizpolnjeni plačilni nalogi z rokom plačila v letu 2012 morajo biti namreč izdani na obrazcu UPN. V nadaljevanju podajamo usmeritve, ki smo jih pripravili za preprost in pravilen prehod s posebne položnice na UPN.

Prikaz aktivnosti, ki jih izvedete kot  izdajatelj posebne položnice za prehod na UPN:

 • ob prehodu na UPN podate pri svoji pogodbeni banki zahtevo za izključitev instrumenta posebna položnica iz Zbirnega Centra,
 • priporočamo, da se prilagodite na zapiranje postavk iz izpiska TRR (prehod s standarda TKDIS ali NPI na standard ZBS oz. ISO)*,
 • določite ustrezno kodo namena plačila, ki je na UPN obvezen podatek**,
 • sprejmite odločitev, ali boste UPN izdajali z vrstico OCR ali brez nje,
 • pri pooblaščenih tiskarjih si priskrbite obrazce UPN,
 • izdajanje obrazcev UPN se lahko začne.

* Ob prehodu s poslovanja s plačilnim instrumentom posebna položnica na UPN postaneta podatkovni in finančni tok združena. To pomeni, da potujeta informacija o plačilu in plačilo skupaj, zato je isti dan, ko plačnik izvede plačilo, za znesek plačila odobren transakcijski račun vašega podjetja. To pomeni, da ste v podjetju o plačilu obveščeni isti delovni dan in sicer z izpiskom TRR. Po novem boste tako na izpisku TRR videli vsa vplačila plačnikov univerzalnega plačilnega naloga.

** Šifrant kod namena je dostopen na naslednji povezavi: http://www.zbs-giz.si/zdruzenje-bank.asp?StructureId=945.

Priporočljivo je, da se odločite za izdajo UPN z vrstico OCR, saj je na ta način zagotovljena avtomatska obdelava podatkov v bančnih poslovalnicah in se posledično zmanjša možnost za nastanek napak. V primeru izdaje UPN z vrstico OCR morate kot izdajatelj izvesti dodatne aktivnosti, ki so prikazane v nadaljevanju, ter izpolnjevati naslednje pogoje:

Pogoji za izdajo UPN z vrstico OCR:

 • Odprt transakcijski račun v Republiki Sloveniji
 • Na UPN se uporablja referenco po modelu 12, skladno s Pravili za oblikovanje in uporabo standardiziranih referenc pri opravljanju plačilnih storitev.
 • Opravljeno je preverjanje pravilnosti podatkov v vrstici OCR pri pooblaščeni ustanovi (storitev je brezplačna).

Postopkovnik preverjanja obrazcev UPN z vrstico OCR pri pooblaščeni ustanovi:

 • Registrirate se na strani www.upn.si, prek katere izdate zahtevek za preverjanje in podate soglasje za objavo podatkov na seznamu izdajateljev.
 • Izvajalec preverjanja (podjetje Inadvertising) vam izda identifikacijsko številko in nadaljnja navodila.
 • Nato pripravite 10 izpolnjenih različnih vzorcev, ki jih skupaj z »zahtevkom«, ki ga izpišete s spletne strani, pošljete izvajalcu preverjanja.
 • Izvajalec preverjanja opravi vizualni pregled pozicije vrstice OCR vseh vzorcev in izbere 3 vzorce, ki jih vključi v nadaljnji postopek preverjanja.
 • Predmet preverjanja so naslednji podatki: položaj vrstice OCR, polje, pisava, branje vrstice OCR, vsebina vrstice OCR in skladnost vsebine vrstice OCR z izpolnjenimi polji na obrazcu.
 • Izvajalec preverjanja po opravljenem preverjanju v roku 5–30 delovnih dni od prejema vzorcev izdela poročilo, ki vam ga posreduje po elektronski pošti.

Uspešno preverjenega izdajatelja izvajalec preverjanja vpiše na seznam izdajateljev UPN z vrstico OCR, ki je objavljen na spletni strani www.upn.si in http://www.zbs-giz.si.

Obvestiti vas želimo tudi, da je bil v okviru Združenja bank Slovenije razvit brezplačen program za izpis UPN. Program in navodila za uporabo programa so dostopna na naslednji povezavi http://www.sepa.si/SloPrenova/UPN/ProgramIzpisUPN.htm. Komitenti Banke Koper lahko pokličete v kontaktni center Banke Koper (telefon: 080 13 18, e-pošta: info@banka-koper.si.), kjer smo vam na voljo za vprašanja, ki se nanašajo na delovanje programa za izpis UPN.

Oznake: ,
Iskanje
MP izobraževanja

MP dogodek Facebook oglaševanjeFacebook oglaševanje je koristno orodje tako za grajenje blagovne znamke kot tudi za izboljšanje prodaje. Na tokratnem dogodku se bomo s strokovnjakom za Facebook oglaševanje osredotočili na prodajni del: Facebook oglase. Preberite več o delavnici >>

Vse za podjetje