Prejšnji teden kar 6 novosti na področju sofinanciranja

Avtor — 20.06.2011
V nadaljevanju več o razpisih, ki so bili objavljeni prejšnji teden. Predstavljamo vam na novo objavljene razpise, še vedno aktualne razpise in prihajajoče razpise, ki bi vas utegnili zanimati. V tem tednu vam predstavljamo kar šest novosti.
Prejšnji teden kar 6 novosti na področju sofinanciranja

Prejšnji teden kar 6 novosti na področju sofinanciranja (slika: sxc.hu).

Novosti:

 • Ukrep 312 – do 60% podpora razvoju mikro podjetij na podeželju. Sofinancira se obnova, gradnja zgradbe ter nakup opreme in strojev.
 • Ukrep 311 – podpora nekmetijskim dejavnostim na podeželju, sofinanciranje do 60% upravičenih stroškov.
 • Ukrep 322 – ureditev vaških jeder, komunalne in prometne infrastrukture, prireditvenih površin, izgradnja in obnova večnamenskih zgradb na podeželju. Prijavijo se lahko občine.
 • Financiranje projektov, ki spodbujajo zaposljivost ranljivih družbenih skupin na področju kulture. Prijavo se lahko nevladne organizacije.
 • Sofinanciranje stroškov zunanjih strokovnjakov z namenom izboljšanja poslovnih procesov v podjetjih.
 • Sofinanciranje izdelave tržnih raziskav za nove tuje trge.

Še vedno aktualni razpisi:

 • Subvencije za zaposlitev oseb, ki so bile 31.12.2010 vključene v programe javnih del ter zaposlitev dolgotrajno brezposelnih oseb, v višini 7.500 EUR za zaposlitev za 18 mesecev. Prijavijo se lahko nevladne organizacije.
 • Ukrep 132 – podpora kmetijskim gospodarstvom, ki se vključujejo v upravičene sheme kakovosti Evropske unije ali Republike Slovenije.
 • Sofinanciranje izva­janja aktivnosti za vzpostavitev nove RR skupine v podjetjih.
 • Nepovratna sredstva za gradnjo in nakup objektov, nakup strojev in opreme, za nematerialne naložbe in stroške dela v problemskih občinah na območjih: Goriška, Gorenjska, JV Slovenija, Koroška, Notranjsko kraška, Obalno kraška, Podravje, Posavje, Savinjska.
 • Sofinanciranje individualnih sistemov ogrevanja na lesno biomaso KNLB 3. Do sredstev so upravičena podjetja, društva, zavodi in ustanove.
 • Do 90% sofinanciranje energetske sanacije stavb javnih zavodov na področju vzgoje in izobraževanja. Prijavijo se lahko javne poklicne šole, srednje tehniške in srednje strokovne šole, javne gimnazije, višje strokovne šole, zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi pdalotrebami ter dijaški domovi.
 • Povečanje učinkovitosti rabe električne energije v gospodarstvu. Nepovratna sredstva v višini 30 – 50% za sofinanciranje operacij se dodelijo za naložbe v vgradnjo novih učinkovitih električnih naprav in regulatorjev ter krmilno regulacijske opreme. Prijavijo se lahko podjetja.

Razpisi, ki prihajajo:

 • Sofinanciranje stroškov poslovnega svetovanja za internacionalizacijo.

Vir: Kristina Kočet, Tiko Pro d.o.o.

Oznake: ,
MP izobraževanja

MP dogodek Facebook oglaševanjeFacebook oglaševanje je koristno orodje tako za grajenje blagovne znamke kot tudi za izboljšanje prodaje. Na tokratnem dogodku se bomo s strokovnjakom za Facebook oglaševanje osredotočili na prodajni del: Facebook oglase. Preberite več o delavnici >>