Jutri se zaključuje INTERINO BizPlan Contest v Varaždinu

Avtor — 01.10.2012
Ljubljana, 26. september – Zaključne prireditve natečaja INTERINO BizPlan Contest, ki bo potekala 2.10.2012 v Tehnološkem parku Varaždin, se bo udeležilo osem finalitov, med njimi tudi predstavnik podjetja Breenga d.o.o.
Jutri  se zaključuje INTERINO BizPlan Contest v Varaždinu

Čezmejni natečaj za najboljši poslovni načrt.

V okviru projekta INTERINO, , ki se izvaja v okviru Operativnega programa IPA Slovenija – Hrvaška 2007 – 2013, je od februarja do julija 2012 potekalo 8 regionalnih natečajev za najboljši poslovni načrt, s ciljem spodbujanja nastanka in razvoja novih, na znanju temelječih inovativnih start-up podjetij ter njihovo povezovanje v čezmejnem prostoru Hrvaške in Slovenije. Organizatorji natečaja so bili partnerji projekta: UIP Univerzitetni razvojni center in inkubator Primorske Koper, IRP – Inštitut za raziskovanje podjetništva Maribor, Tehnološki park Ljubljana, Pomurski tehnološki park Murska Sobota, IDA Istarska razvojna agencija Pula, Tehnološki park Varaždin, REDEA Regionalna razvojna agencija Međimurje Čakovec in CEPOR Center za politiko razvoja malih in srednjih podjetij in podjetništva iz Zagreba.

Ciljna skupina vseh osmih regionalnih natečajev so študenti, raziskovalci, potencialni podjetniki ter obstoječa mlada podjetja, ki niso starejša od 3 let in jim je skupna ambicija razvijati nove poslovne ideje, preveriti inovativni in tržni potencial ter poslovnih idej ter pridobiti nova poslovna znanja in pripraviti poslovni načrt za zagon podjetja. Za vse sodelujoče so bile organizirane številne podjetniške delavnice za pripravo poslovnega načrta pod strokovnim vodstvom ekspertov na področju podjetništva.

Merila za ocenjevanje poslovnih načrtov so temeljili na jasnosti, celovitosti, objektivnosti, preglednosti in obliki poslovnega načrta. Izbranih je bilo 8 zmagovalnih poslovnih načrtov, ki so tudi finalisti zaključnega čezmejnega natečaja za najboljši poslovni načrt.

Vir: Tehnološki park Ljubljana


Oznake: , ,