Pridobite do 1 milijona evrov za izboljšanje učinkovitosti rabe energije

Avtor — 20.01.2015
V tokratni rubriki "Aktualni razpisi" vam predstavljamo en aktualen razpis: financiranje naložb podjetij v učinkovito rabo energije. Gre za kombinacijo nepovratnih in povratnih virov, katera lahko izkoristite do 29. oktobra 2015, v kolikor bodo tedaj še na voljo.
Pridobite do 1 milijona evrov za izboljšanje učinkovitosti rabe energije

Pridobite do 1 milijona evrov za izboljšanje učinkovitosti rabe energije (Vir slike: Freeimages.com)

Aktualen razpis: Financiranje naložb v učinkovito rabo energije

Upravičenci so mala in srednje velika podjetja, ki izpolnjujejo sledeče pogoje:

  • niso v postopku insolventnosti,
  • imajo poravnane vse obveznosti do države,
  • poslujejo najmanj dve leti,

glede na zadnje razpoložljive računovodske izkaze, oddane na AJPES njihovo:

  • razmerje med neto finančnim dolgom in EBITDA znaša največ 5,0,
  • razmerje med finančnim dolgom in lastniškim kapitalom znaša največ 2,0,
  • razmerje med EBITDA in finančnimi odhodki iz finančnih in poslovnih obveznosti znaša najmanj 2,0.

Več informacij >>

Aktualni razpisi v Bruslju

Energetska učinkovitost: zagotavljanje podpore za inovacije preko raziskav ter demontracijskih energetsko učinkovitejših terhnologij ter rešitev; uvajanje ukrepov za odstranitev tržnih ovir in upravljanja z obravnavanjem financiranja, predpisov ter izboljšanja spretnosti ter znanja. Rok za oddajo je 4. junij 2015. Več informacij >>

SME Instrument:  nepovratne finančne spodbude za raziskovalno razvojne projekte, ki imajo evropski potencial. Naslednji rok za prijavo je 18. marec 2015. Odlična priložnost za vaše inovativne ideje! Več informacij >>

ICT 2015: nepovratna sredstva za raziskovalno razvojne projekte na področju IKT. Na razpis se lahko prijavite v konzorciju z najmanj tremi partnerji iz treh različnih držav. Rok za oddajo predlogov je 14. april 2015. Več Informacij >>

Vir: Kristina Kočet, Tiko Pro d.o.o.


Oznake: ,