Pridobite sredstva na razpisu in si olajšajte poslovanje

Avtor — 10.03.2016
Podjetniki lahko te dni koristite različne razpise: od razpisov za rekonstrukcijo gozdnih cest in vlak, nakup nove mehanizacije za spravilo lesa, predelavo in trženje kmetijskih proizvodov do garancij za kredite.
Pridobite sredstva na razpisu in si olajšajte poslovanje

Pridobite sredstva na razpisu in si olajšajte poslovanje (Vir slike: Freeimages.com)

Nepovratna sredstva za lastnike gozdov v višini do 50 odstotkov

Upravičeni stroški zajemajo rekonstrukcijo gozdnih cest in gozdnih vlak ter pripravo gozdnih vlak. Rok za prijavo je 22. april 2016. Več informacij >>  

Nepovratna sredstva za nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo ter spravilo lesa

Na razpis se lahko prijavijo lastniki/zakupniki gozda, mala in srednje velika podjetja, samostojni podjetniki ter agrarna skupnost. Upravičenec lahko zaprosi za nepovratna sredstva v višini do 40 odstotkov upravičenih stroškov ali do 500.000 evrov. Rok za prijavo je 15. april 2016. Več informacij >>

SPS je objavil razpis P1 PLUS 2016 za podjetja, zavode in socialna podjetja

Upravičencem ponujajo garancijo za kredite v višini od 60 do 80 odstotkov in obrestno mero od 0,15 do 0,65 % + 6 mesečni EURIBOR. Potreben je bančni sklep o odobritvi kredita. Tokrat se za obratna sredstva (plača, nakup materiala in blaga) lahko prijavijo tudi trgovine. Roki za prijavo so 1. marec, 15. marec, 1. april, 15. april, 1. maj… Več informacij >>

Sofinanciranje naložb za predelavo in trženje kmetijskih proizvodov

Upravičenci so samostojni podjetniki, zavodi, zadruge, gospodarske družbe in nosilci kmetijskega gospodarstva. Upravičeni stroški zajemajo ureditev in obnovo objektov, skladišč, nakup opreme in investicije v proizvodnjo električne energije ali v učinkovite ogrevalne sisteme. Rok za prijavo je 13. april 2016. Več informacij >>


Oznake: