Prihodki in dobički največjih podjetij v Sloveniji v 2011

Avtor — 11.09.2012

Na lestvici 20 podjetij z najvišjimi prihodki v letu 2011 prevladujejo podjetja, ki se ukvarjajo s trgovanjem, farmacijo in avtomobilizmom. Največ prometa je lani imel naš največji naftni trgovec Petrol, ki je zabeležil za 2,86 milijarde evrov prihodkov.

Prihodki in dobički največjih podjetij v Sloveniji v 2011

Prihodki in dobička največjih podjetij v Sloveniji v 2011 (Vir slike: sxc.hu)

Sledita mu Mercator z 1,63 milijarde evrov in Holding Slovenske elektrarne (HSE) z 1,36 milijarde evrov prometa. Največji dobiček sta lani imela farmacevta Krka (150,4 milijona evrov) in Lek (73,9 milijona evrov) na tretjem mestu pa je bil HSE (46,7 milijona evrov).

Prihodki in dobički v letu 2011 največjih podjetij od leta 2009 do 2011 v tisočih

Med 20 največjimi podjetji jih je lani prihodke povečalo 17. Največjo relativno rast prihodkov je dosegel Gen-I in s tem nadaljeval rast iz leta 2010. Prihodki so se mu povečali za 70 % oz. za 409 milijonov evrov, za 25 % pa se mu je zmanjšal doseženi dobiček. Prihodki so se povečali tudi Petrolu, ki je vodilni na lestvici, je pa dosegel za 61 % nižji dobiček kot leta 2010. Prihodki so se lani najbolj zmanjšali Revozu (za 14,7 %), Merkurju (za 7,9 %) in Mercatorju (za 2,5 %). Mercatorju in Merkurju so se prihodki zmanjšali tudi v letu 2010. Merkur je v letih 2009 in 2010 zabeležil 140 oz. 220 milijonsko izgubo, lani pa je dosegel dobiček v višini slabih 32 milijonov €.

V letu 2011 so vsa podjetja z izjemo Taluma dosegla dobiček. Ta se je gibal od 194 tisočakov do 150 milijonov. Najvišji dobiček so dosegli Krka (150,4 milijonov), Lek (73,8 milijonov) in Holding Slovenske elektrarne (46,7 milijonov). Krki se je dobiček zmanjšal za 9 %, Holdingu Slovenske elektrarne pa za 41 %. Lek je dobiček povečal za 54 %.

Prihodki največjih podjetij v tisoče evrov (000) za leto 2011

Leto 2011
Podjetje Prihodki Dobiček
1 Petrol d.d. 2,859,694 11,607
2 Mercator d.d. 1,629,236 31,148
3 HSE d.o.o. 1,357,587  46,730
4 Revoz d.d. 1,135,509  13,911
5 Gen-I d.o.o. 989,357  8,127
6 Krka d.d. 976,473 150,392
7 BMW Vertriebs Gmbh – Podružnica Ljubljana 833,321 14,485
8 Telekom Slovenije d.d. 730,830 21,333
9 Gorenje d.d. 696,745 7,288
10 OMV Slovenija d.o.o. 692,862 16,258
11 Lek d.d. 645,328 73,860
12 Impol d.o.o. 569,817 5,117
13 Geoplin d.o.o. 384,795 14,027
14 SODO d.o.o. 341,895 1,947
15 BSH hišni aparati d.o.o. 337,770 30,902
16 DARS d.d. 336,538 24,610
17 Merkur d.d. 316,327 31,963
18 Porsche Slovenija d.o.o. 312,141  9,628
19 Talum d.d. 293,294  -7,471
20 Tobačna Grosist d.o.o. 282,330 194
Dobiček 513,527
Izguba -7,471
Razlika 506,056

Učinki krize so se lani poznali pri večini podjetij. Čeprav je imel izgubo le Talum, pa se je večini drugih dobiček močno zmanjšal. Glede na leto 2010 se je dobiček povečal le sedmim podjetjem, dve podjetji (Merkur in Telekom) pa sta dosegli dobiček po izgubi v letu 2010. Za primerjavo, leta 2010 je 8 podjetij doseglo dobiček, 4 podjetja so dosegla dobiček po izgubi v letu 2009, izgubo pa sta imeli dve podjetji. Leta 2011 je 20 največjih podjetij pridelalo skupaj za 513,5 milijona evrov dobička in za 7,5 milijonov izgube. Leta 2010 so ta podjetja pridelala skupaj za 517,2 milijonov evrov dobička in za 455,9 milijonov izgube (Telekom in Merkur), leta 2009 pa za 477,1 milijonov dobička in za 156,3 milijonov izgube (4 podjetja).

Med podjetji na lestvici prevladujejo podjetja, v katerih ima država različne lastniške deleže. Lani so ta podjetja zabeležila dobičke, z izjemo Taluma, ki je imel 7,5 milijonov izgube.

Prihodki največjih podjetij v tisoče evrov (000) za leto 2009 in 2010

Leto 2009    Leto 2010
Podjetje Prihodki Dobiček Prihodki Dobiček
1 Petrol d.d. 2,068,926 10,662 2,482,076  37,946
2 Mercator d.d. 1,760,097 19,281 1,670,322 36,806
3 HSE d.o.o. 803,499 60,235 916,333 79,491
4 Revoz d.d. 1,290,987 20,543 1,331,060 18,642
5 Gen-I d.o.o. 429,140 9,878 580,424 10,890
6 Krka d.d. 940,264 170,812  960,628 165,920
7 BMW Vertriebs Gmbh – Podružnica Ljubljana 356,310 -2,968 747,751 34,905
8 Telekom Slovenije d.d. 471,677 57,375  441,105  -235,412
9 Gorenje d.d. 613,982 -6,084 677,190 2,925
10 OMV Slovenija d.o.o. 475,412 14,914 556,487 16,077
11 Lek d.d. 581,597 55,302 575,865 47,909
12 Impol d.o.o. 352,085 4,075  507,788  2,232
13 Geoplin d.o.o. 323,127 19,488 363,399 17,849
14 SODO d.o.o. 311,996 860 328,476  2,185 
15 BSH hišni aparati d.o.o. 242,322 17,232  273,075  6,196 
16 DARS d.d. 272,329 10,162  316,616 30,463
17 Merkur d.d. 533,658 -139,945 343,457 -220,483
18 Porsche Slovenija d.o.o. 242,706 6,257 192,117  5,967 
19 Talum d.d. 139,871 -6,922 228,217 598 
20 Tobačna Grosist d.o.o. 257,997 -354  265,909  166
Dobiček 477,075 517,169
Izguba -156,273 -455,895
Razlika 320,802 61,274

Vir: Bonitete.si


Oznake: , ,