Prijava na razpis SPS P7 ni več mogoča

Avtor — 04.02.2014
Prijava na razpis Slovenskega podjetniškega sklada P7 – Mikrokrediti za mikro in mala podjetja zaradi velikega števila prejetih prijav ni več mogoča, saj bodo že v prvem roku porabljena vsa za razpis rezervirana sredstva.
Prijava na razpis SPS P7 ni več mogoča

Prijava na razpis P7 ni več mogoča. (Vir slike: sxc.hu)

Slovenski podjetniški sklad sporoča, da zaradi velikega števila prejetih vlog prijava na razpis ni več mogoča, prav tako ne bo nobenih dodatnih rokov za prijavo na javni razpis P7 – Mikrokrediti za mikro in mala podjetja.

Že v prvem roku je bilo prejetih 540 vlog, za katere bo Sklad porabil vsa razpoložljiva sredstva.

Namen javnega razpisa je aktivno poseči na trg dostopa do virov financiranja v segmentu mikro in malih podjetij za premostitev bančnega krča. Z ukrepom bo omogočen zagon mehanizma za ponovno vzpostavitev dodeljevanja kreditov gospodarstvu, hkrati pa predstavlja podlago za oblikovanje mehanizmov za preprečevanje finančne izključenosti mikro in malih podjetij.

Upravičenci so mikro in mala podjetja (gospodarske družbe, samostojni podjetniki, zadruge z omejeno odgovornostjo, ki opravljajo gospodarsko dejavnost), ki imajo vsaj 1 zaposlenega in manj kakor 50 zaposlenih ter imajo letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 10 milijonov EUR.

Kredit se lahko črpa namensko za upravičene stroške (materialne investicije in obratovalna sredstva), nastale znotraj obdobja upravičenih stroškov od 01.12.2013 do 25.08.2014.

Vir: Slovenski podjetniški sklad

Oznake: , ,