Priložnost za podjetja v Pokolpju

Avtor — 25.02.2015
V rubriki "Aktualni razpisi" vam tokrat predstavljamo tri novosti: nepovratna sredstva za začetne investicije v Pokolpju, sofinanciranje socialnih podjetij v pomurski regiji in subvencije za namen učinkovite rabe energije v malih in srednje velikih podjetjih.
Priložnost za podjetja v Pokolpju

Priložnost za podjetja v Pokolpju (Vir slike: twobee, FreeDigitalPhotos.net)

Novosti v tem tednu

1. Nepovratna sredstva za začetne investicije v Pokolpju

Na razpis se lahko prijavijo vsa podjetja, ki imajo sedež ali registrirano podružnico v občinah Osilnica, Semič, Metlika, Kočevje, Črnomelj, Loški Potok in Kostel. Med povezanimi podjetji lahko kandidira na razpisu le eno podjetje. Višina subvencije je najmanj 50.001 eur in največ 500.000 eur. Mala podjetja so upravičena do 45 odstotkov, srednje velika do 35 odstotkov ter velika do 25 odstotkov subvencije. Rok za oddajo vloge je 17. marec 2015. Več informacij >> 

2. Sofinanciranje socialnih podjetij v pomurski regiji

Predmet razpisa je sofinanciranje projektov v socialnih podjetjih v pomurski regiji. Cilj je podpreti projekte, ki bodo spodbujali sodelovanje ljudi in prostovoljsko delo, krepili inovativnost družbe za razreševanje socialnih, gospodarskih, okoljskih in drugih problemov, zagotavljali dodatno ponudbo proizvodov in storitev, ki so v javnem interesu, razvijali nove možnosti za zaposlovanje ranljivih oseb na trgu dela. Rok za oddajo vloge je 19. marec 2015. Več informacij >>

3. Subvencije (do 12%) v kombinaciji s kreditom (do 73%)

Gre za financiranje naložb v učinkovito rabo energije mikro, malih in srednje velikih podjetij. Sredstva so kombinacija nepovratnih in povratnih virov. Celotni načrtovan strošek projekta je najmanj 40.000 eur in največ 1 mio eur: za daljinsko ogrevanje, kogeneracijo toplote in energije, energetsko učinkovitost v industrijskih objektih. Več informacij >>

Ostali aktualni razpisi v Bruslju

1. SME Instrument

Nepovratne finančne spodbude za raziskovalno razvojne projekte, ki imajo evropski potencial. Naslednji rok za prijavo je 18. marec 2015. Odlična priložnost za vaše inovativne ideje! Več informacij >>

2. Fast track to innovation Pilot

Na voljo so nepovratne finančne spodbude za raziskovalno razvojne projekte. Podprte bodo inovacije – od demonstracije, do tega, da se rešitev razvije do meje za vstop na trg. Rok za oddajo je 29. april 2015. Več informacij >>


Oznake: , , ,