Prispevki za enoosebni d.o.o – poslovodne osebe – januar 2015

Avtor — 06.02.2015
Družbeniki enoosebnih družb, ki niste zavarovani po drugi osnovi, ki ste poslovodne osebe in niste zaposleni, imate do 16. dne v mesecu februarju čas, da plačate prispevke za socialno varnost za mesec januar.
Prispevki za enoosebni d.o.o - poslovodne osebe - januar 2015

Prispevki za enoosebni d.o.o – poslovodne osebe – januar 2015 (Vir slike: BigStockPhoto.com)

V enakem roku morate davčnemu organu predložiti obračun prispevkov na predpisanem obrazcu OPSVZ, ki se odda po sistemu eDavki.

Socialne prispevke za družbenike, ki so poslovodne osebe plačuje oseba, ki je:

  • poslovodna oseba,
  • hkrati lastnik in poslovodna oseba.

Obe točki veljata ob predpostavki, da oseba ni zaposlena v svojem podjetju ali v kakem drugem podjetju, niti ni zavarovana po drugi zavarovalni podlagi (na primer v primeru polnega s.p, statusa študenta…).

Na spletnih straneh DURSa sta objavljena podatka o bruto in neto zavarovalni osnovi za januar 2015.

Najnižja NETO pokojninska osnova 990,07 EUR
Količnik za preračun neto osnove v bruto osnovo 1,538457
Najnižja BRUTO pokojninska osnova 1.523,18 EUR

Zavezanec plača prispevke do 15. dne v mesecu za pretekli mesec. V enakem roku mora davčnemu organu predložiti obračun prispevkov na predpisanem obrazcu OPSVZ, ki se odda po sistemu eDavki.

Zneski prispevkov za socialno varnost so informativne narave.

Naziv prispevka Stopnja Za plačilo
Skupaj prispevki za pokojnisko in invalidsko zavarovanje 24,35% 241,08 EUR
Skupaj prispevki za zdravstveno zavarovanje 13,45% 133,17 EUR
Skupaj drugi prispevki: starševsko varstvo in zaposlovanje 0,40% 3,96 EUR
PRISPEVKI SKUPAJ 38,20% 378,21 EUR
Oznake: , , ,