Prispevki za s.p., popoldanski s.p. in d.o.o. v 2016

Avtor — 02.03.2016
Prispevki za socialno varnost so se v letu 2016 zvišali. Zvišali so se zaradi povečanja odstotka minimalne zavarovalne osnove in zaradi povišanja povprečne mesečne bruto plače za leto 2015. Slednja se je povišala na 1.555,89 evrov z lanskih 1.540,25 evrov.
Prispevki za s.p., popoldanski s.p. in d.o.o. v 2016

Prispevki v 2016 (Vir slike: bigphotostock.com)

Prispevki za socialno varnost se zadnja leta konstantno višajo. Razloga v tem sta dva. Prvi razlog je v 410. členu ZPIZ-2, ki določa odložitev začetka uporabe določb o najnižji osnovi za plačilo prispevkov in znižanje ugotovljenega dobička v izračunu zavarovalne osnove. Drug razlog pa je v povišanju povprečne mesečne letne plače.

Samostojni podjetnik in prispevki

Minimalno osnovo za obračun prispevkov predstavlja odstotek od zadnje znane povprečne letne plače, preračunane na mesečno raven, ki je v 2015 znašal 54%, v letu 2016 pa znaša 56% (in se bo še naprej povečeval, vsak leto za 2%, dokler ne doseže 60%). Slednje velja za vse prispevke, razen za prispevke za zdravstveno zavarovanje. Pri le-teh se že sedaj upošteva 60% od zadnje znane povprečne letne plače, preračunane na mesec.

Prav tako se je zvišala povprečna letna plača, preračunana na mesec. V letu 2015 je znašala 1.540,25 evrov, medtem ko letos znaša 1.555,89 evrov.

Preberite tudi Kako podjetnik sam plača prispevke

To pomeni, da znaša minimalna osnova za samozaposlene za vse prispevke, razen zdravstvenih, 56% od zadnje znane povprečne letne plače, preračunane na mesec, tj. 871,30 evrov.

Minimalna osnova za obračun prispevkov za zdravstveno zavarovanje pa znaša 933,53 evrov oziroma 60% od zadnje znane poprečne letne plače, preračunane na mesec.

Spremenjen je bil tudi odstotek, za katerega se zniža ugotovljen dobiček pri računanju zavarovalne osnove. Lansko leto je slednji znašal 28%, v letu 2016 pa znaša 25%.

Od leta 2013 obstaja tudi nekakšna spodbuda v obliki delne oprostitve prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za tiste posameznike, ki prvič odpirajo s.p. Ti znašajo 50% od polnega zneska v prvem letu poslovanja in 70% od polnega zneska v drugem letu.

Spremembe 2015 2016
Minimalna osnova za obračun prispevkov 831,74 € (54% od PP*; za PIZ in ostale) oz. 924,15 € (60% od PP*; za ZZ) 871,30 € (56% od PP*) oz. 933,53 € (60% od PP*; za ZZ)
Maksimalna osnova za obračun prispevkov 5.390,88 € (3,5 x PP*) 5.445,62 € (3,5 x PP*)
Odstotno znižanje ugotovljenega dobička pri računanju zavarovalne osnove 28% 25%
*Zadnja znana povprečna letna bruto plača, preračunana na mesec = PP 1.540,25 € 1.555,89 €
Minimalni prispevki 330,15 € 341,20 €
Maksimalni prispevki 2.059,31 € 2.080,23 €
Minimalni prispevki – 1.leto 228,89 € 235,12 €
Minimalni prispevki – 2. leto 269,39 € 277,55 €

Popoldanski s.p. in prispevki

Popoldanski s.p. imajo lahko tisti posamezniki, ki so že polno zavarovani oziroma zaposleni za polni delovni čas.

Popoldanski s.p. plačujejo pavšalne prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (PIZ) in zdravstveno zavarovanje (ZZ).

PIZ se določi s Sklepom o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja in velja za obdobje od aprila tekočega koledarskega dela do marca naslednjega koledarskega leta. PIZ se plačuje v znesku 32,20 evrov.

Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju določa obveznost plačevanja prispevkov za poškodbe pri delu in poklicno bolezen po stopnji 0,53% od osnove* oziroma 8,17 evrov.

*Osnova je povprečna bruto plača v Sloveniji za mesec oktober predhodnega koledarskega leta. Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo v Sloveniji za oktober 2015 je znašala 1.540,58 evrov.

Poleg tega je bil leta 2014 za popoldanske s.p.-jevce uveden dodaten prispevek za ZZ brez pravice iz tega naslova. Osnova za plačilo tega prispevka je 25% povprečne bruto plače v Republiki Sloveniji za mesec oktober predhodnega koledarskega leta, stopnja pa 6,36%. Glede na povprečno plačo za oktober 2015 znaša ta prispevek od januarja 2016 24,50 evrov.

Če popoldanski s.p. v posameznem mesecu opravlja dejavnost manj kot 15 dni (začetek ali prenehanje opravljanja dejavnosti), plača polovičen znesek PIZ prispevka, in poln znesek ZZ prispevka.

Spremembe 2015 2016
Pavšalni prispevki za popoldanski s.p. skupaj 64,92 € 64,87 €
Opravljanje dejavnosti manj kot 15 dni v mesecu 48,82 € 48,77 €
Povprečna bruto plača za mesec oktober v predhodnem letu 1.544,85€ 1.540,50€

D.o.o. – družbenik, ki je hkrati poslovodna oseba in prispevki

Tudi za družbenike, ki so hkrati poslovodne osebe, so se v letu 2016 povečali prispevki. Tako kot za s.p. se je tudi za osebe, ki so zavarovane na zavarovalni podlagi 040, povečala minimalna osnova za izračun prispevkov, zaradi povečanja odstotka. Ta se bo letno povečeval za 5%, dokler ne doseže 90%.

Več o tem v članku z naslovom Zaposlitev lastnika-direktorja v svojem d.o.o.

Velja omeniti še spremembo, ki ji je aprila leta 2013 uvedel novo sprejeti Zakon o delovnih razmerjih, po katerem je lahko družbenik, ki je hkrati poslovodna oseba v svojem d.o.o. zaposlen preko pogodbe o zaposlitvi (zavarovalna podlaga 001), in na ta način plačuje prispevke od plače.

Spremembe 2015 2016
Minimalna osnova za obračun prispevkov 1.001,16 € (65% od PP*) 1.089,12 € (70% od PP*)
Maksimalna osnova za obračun prispevkov 5.390,88 € (3,5 x PP*) 5.445,62 € (3,5 x PP*)
Odstotno znižanje ugotovljenega dobička pri računanju zavarovalne osnove 28% 25%
*Zadnja znana povprečna letna bruto plača, preračunana na mesec = PP 1.540,25 € 1.555,89 €
Minimalni prispevki 382,44 € 416,04 €
Maksimalni prispevki 2.059,31 € 2.080,23 €

Viri:

  • Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (UL RS, št. …102/15)
  • Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (UL RS, št. …91/13)
  • Zakon o prispevkih za socialno varnost (UL RS, št. … 97/01)
  • Sklep o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja (UL RS, št. 21/15)
  • SURS
  • FURS

To besedilo je bil pripravljeno na podlagi zakonodaje ter sodne in upravne prakse, veljavne v času priprave besedila. V primeru kasnejših sprememb zakonodaje, sodne ali upravne prakse avtor(ji) in Zavod mladi podjetnik ne odgovarjata za ažurnost oziroma uskladitev besedila s kasnejšimi spremembami.

Oznake: , , , ,
MP izobraževanja

MP dogodek Facebook oglaševanjeFacebook oglaševanje je koristno orodje tako za grajenje blagovne znamke kot tudi za izboljšanje prodaje. Na tokratnem dogodku se bomo s strokovnjakom za Facebook oglaševanje osredotočili na prodajni del: Facebook oglase. Preberite več o delavnici >>