Prispevki za podjetnike za socialno varnost za april

Avtor — 11.05.2009
Samostojni podjetniki imate do 15. maja čas, da plačate prispevke za samozaposlitev za mesec april. Novička je namenjena predvsem tistim, ki nimate svojega računovodje, saj za to drugače poskrbijo on.
Prispevki za podjetnike za socialno varnost za april

Do 15.5. je potrebno plačati prispevke za april.

Gre za prispevke za socialno varnost. Plačati jih je potrebno davčnemu uradu, podatke je od 1.1.2009 dalje potrebno posredovati prek sistema edavki.

V skladu s
4. členom ZPSV namreč plačujejo zavezanci, ki nimajo plač, naslednje prispevke:

 • prispevek za
  obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje,
 • prispevek za obvezno
  zdravstveno zavarovanje,
 • prispevek za starševsko varstvo in

 • prispevek
  za zaposlovanje od osnove, od katere plačujejo prispevek za pokojninsko
  in invalidsko zavarovanje, do 15. dne v mesecu za pretekli mesec.

Če
zasebnik zaposluje delavce, mora kot delodajalec obračunati in plačati
prispevke za delojemalca v rokih in na način, ki je določen za
akontacijo dohodnine od dohodkov, od katerih se plačujejo prispevki za
socialno varnost v skladu z drugim odstavkom 335. člena ZDavP-1.

Zasebniki
plačujejo obveznosti iz naslova prispevkov za socialno varnost na
prehodne račune davčnih uradov oziroma izpostav davčnih uradov v skladu
s Pravilnikom o podračunih ter načinu plačevanja obveznih dajatev in
drugih javnofinančnih prihodkov (Uradni list RS, št. 141/04).

 

Višino zgoraj naštetih prispevkov za april lahko najdete na spodnji povezavi.

 

Višina prispevkov za samozaposlene >>

 

Če se ne želite sami ukvarjati z zgoraj našteto birokracijo vam predlagamo, da si izberete svojega računovodjo!