Prispevki za socialno varnost za samozaposlene za junij 2009

Avtor Borut Borštnik — 01.07.2009
Komentiraj!
Samostojni podjetniki imate do 15. junija čas, da plačate prispevke za samozaposlitev za mesec april. Novička je namenjena predvsem tistim, ki nimate svojega računovodje, saj za to drugače poskrbi on sam.
Prispevki za socialno varnost za samozaposlene za junij 2009

Višina prispevkov za samozaposlene za mesec junij.

Gre za prispevke samostojnih podjetnikov za socialno varnost. Plačati jih je potrebno davčnemu uradu, podatke je od 1.1.2009 dalje potrebno posredovati prek sistema edavki.

V skladu s 4. členom ZPSV namreč plačujejo zavezanci, ki nimajo plač, naslednje prispevke:

  • prispevek za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje,
  • prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje,
  • prispevek za starševsko varstvo in

  • prispevek za zaposlovanje od osnove, od katere plačujejo prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, do 15. dne v mesecu za pretekli mesec.

Če zasebnik - samostojni podjetnik - zaposluje delavce, mora kot delodajalec obračunati in plačati prispevke za delojemalca v rokih in na način, ki je določen za akontacijo dohodnine od dohodkov, od katerih se plačujejo prispevki za socialno varnost v skladu z drugim odstavkom 335. člena ZDavP-1.

Zasebniki plačujejo obveznosti iz naslova prispevkov za socialno varnost na prehodne račune davčnih uradov oziroma izpostav davčnih uradov v skladu s Pravilnikom o podračunih ter načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov (Uradni list RS, št. 141/04).

Višino zgoraj naštetih prispevkov za samostojne podjetnike za junij lahko najdete na spodnji povezavi.

 

Višina prispevkov za samozaposlene za junij >>

shranjeno pod:
Prijavi se na e-novice!