Prispevki za socialno varnost za samozaposlene za julij 2009

Avtor — 04.08.2009
Samostojni podjetniki imate do 17. avgusta čas, da plačate prispevke za samozaposlitev za mesec julij. Novička je namenjena predvsem tistim, ki nimate svojega računovodje, saj vam plačilo drugače uredi on.
Prispevki za socialno varnost za samozaposlene za julij 2009

Prispevki za samozaposlene za julij 2009.

Gre za prispevke samostojnih podjetnikov za socialno varnost. Plačati jih je potrebno davčnemu uradu, podatke je od 1.1.2009 dalje potrebno posredovati prek sistema edavki.

V skladu s
4. členom ZPSV namreč plačujejo zavezanci, ki nimajo plač, naslednje prispevke:

 • prispevek za
  obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje,
 • prispevek za obvezno
  zdravstveno zavarovanje,
 • prispevek za starševsko varstvo in

 • prispevek
  za zaposlovanje od osnove, od katere plačujejo prispevek za pokojninsko
  in invalidsko zavarovanje, do 15. dne v mesecu za pretekli mesec.

Če
zasebnik – samostojni podjetnik – zaposluje delavce, mora kot delodajalec obračunati in plačati
prispevke za delojemalca v rokih in na način, ki je določen za
akontacijo dohodnine od dohodkov, od katerih se plačujejo prispevki za
socialno varnost v skladu z drugim odstavkom 335. člena ZDavP-1.

Zasebniki
plačujejo obveznosti iz naslova prispevkov za socialno varnost na
prehodne račune davčnih uradov oziroma izpostav davčnih uradov v skladu
s Pravilnikom o podračunih ter načinu plačevanja obveznih dajatev in
drugih javnofinančnih prihodkov (Uradni list RS, št. 141/04).

Kot rečeno, za birokracijo pri plačilu prispevkov ponavadi poskrbi računovodja.

Višino zgoraj naštetih prispevkov za samostojne podjetnike za junij lahko najdete na spodnji povezavi.

 

Višina prispevkov za samozaposlene za julij >>