Prispevki za socialno varnost za samozaposlene za julij 2010

Avtor Borut Borštnik — 09.08.2010
Komentiraj!
Samostojni podjetniki imate do sredine avgusta čas, da plačate prispevke za samozaposlitev za mesec julij. Novička je namenjena predvsem tistim, ki nimate svojega računovodje, saj vam vse potrebno drugače uredi on.
Prispevki za socialno varnost za samozaposlene za julij 2010

Prispevki za samozaposlene za julij 2010

Gre za prispevke samostojnih podjetnikov za socialno varnost. Plačati jih je potrebno davčnemu uradu, podatke je od 1.1.2009 dalje potrebno posredovati prek sistema edavki.

V skladu s 4. členom ZPSV namreč plačujejo zavezanci, ki nimajo plač, naslednje prispevke:

  • prispevek za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje,

  • prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje,

  • prispevek za starševsko varstvo in

  • prispevek za zaposlovanje od osnove, od katere plačujejo prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, do 15. dne v mesecu za pretekli mesec.

Če zasebnik - samostojni podjetnik - zaposluje delavce, mora kot delodajalec obračunati in plačati prispevke za delojemalca v rokih in na način, ki je določen za akontacijo dohodnine od dohodkov, od katerih se plačujejo prispevki za socialno varnost v skladu z drugim odstavkom 335. člena ZDavP-1.

Zasebniki plačujejo obveznosti iz naslova prispevkov za socialno varnost na prehodne račune davčnih uradov oziroma izpostav davčnih uradov v skladu s Pravilnikom o podračunih ter načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov (Uradni list RS, št. 141/04).

Kot rečeno, za birokracijo pri plačilu prispevkov ponavadi poskrbi računovodstvo, za plačilo prispevkov pa lahko poskrbite tudi s pomočjo računovodskega programa.

 

Višino zgoraj naštetih prispevkov za samostojne podjetnike za junij 2010 lahko najdete na spodnji povezavi.

 

Višina prispevkov za samozaposlene za julij >>

Prijavi se na e-novice!