Prispevki za socialno varnost za samozaposlene za september 2010

Avtor — 01.10.2010
Samostojni podjetniki imate do sredine oktobra čas, da plačate prispevke za samozaposlitev za mesec september. Novička je namenjena predvsem tistim, ki nimate svojega računovodje, saj vam vse potrebno drugače uredi on.
Prispevki za socialno varnost za samozaposlene za september 2010

Prispevki za samozaposlene za september 2010

Gre za prispevke samostojnih
podjetnikov za socialno varnost. Plačati jih je potrebno davčnemu
uradu, podatke je od 1.1.2009 dalje potrebno posredovati prek sistema edavki.

V skladu s
4. členom ZPSV namreč plačujejo zavezanci, ki nimajo plač, naslednje
prispevke:

 • prispevek za
  obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje,

 • prispevek za
  obvezno
  zdravstveno zavarovanje,

 • prispevek za starševsko varstvo in

 • prispevek
  za zaposlovanje od osnove, od katere plačujejo prispevek za pokojninsko
  in invalidsko zavarovanje, do 15. dne v mesecu za pretekli mesec.

 • prispevek za
  obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje,

 • prispevek za
  obvezno
  zdravstveno zavarovanje,

 • prispevek za starševsko varstvo in

 • prispevek
  za zaposlovanje od osnove, od katere plačujejo prispevek za pokojninsko
  in invalidsko zavarovanje, do 15. dne v mesecu za pretekli mesec.

Če
zasebnik – samostojni podjetnik – zaposluje delavce, mora kot
delodajalec obračunati in plačati
prispevke za delojemalca v rokih in na način, ki je določen za
akontacijo dohodnine od dohodkov, od katerih se plačujejo prispevki za
socialno varnost v skladu z drugim odstavkom 335. člena ZDavP-1.

Zasebniki
plačujejo obveznosti iz naslova prispevkov za socialno varnost na
prehodne račune davčnih uradov oziroma izpostav davčnih uradov v skladu
s Pravilnikom o podračunih ter načinu plačevanja obveznih dajatev in
drugih javnofinančnih prihodkov (Uradni list RS, št. 141/04).

Kot rečeno, za birokracijo pri plačilu prispevkov
ponavadi poskrbi računovodja,
za plačilo prispevkov pa lahko poskrbite tudi s pomočjo miniMAXa.

 

Višino zgoraj naštetih prispevkov za samostojne podjetnike za september 2010 lahko najdete na spodnji povezavi.

Višina
prispevkov za samozaposlene za september >>

Oznake: