Prispevki za socialo za samozaposlene – februar 2014

Avtor — 04.03.2014
Samostojni podjetniki imate do sredine marca čas, da davčnemu uradu plačate prispevke za samozaposlitev za mesec februar. Novička je namenjena predvsem tistim, ki nimate svojega računovodje, saj vam bo sicer vse potrebno uredi slednji.
Prispevki za socialo za samozaposlene - februar 2014

Prispevki za socialo za samozaposlene – februar 2014 (Vir slike: sxc.hu)

Prispevki za socialno varnost samozaposlenih

Gre za prispevke samostojnih podjetnikov za socialno varnost. Plačati jih je potrebno davčnemu uradu, podatke pa je od 1. 1. 2009 dalje potrebno posredovati prek sistema edavki.

V skladu s 4. členom ZPSV namreč plačujejo zavezanci, ki nimajo plač, naslednje prispevke:

  • prispevek za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje,
  • prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje,
  • prispevek za starševsko varstvo in
  • prispevek za zaposlovanje od osnove, od katere plačujejo prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje do 15. dne v mesecu za pretekli mesec.

Če zasebnik – samostojni podjetnik – zaposluje delavce, mora kot delodajalec obračunati in plačati prispevke za delojemalca v rokih in na način, ki je določen za akontacijo dohodnine od dohodkov, od katerih se plačujejo prispevki za socialno varnost v skladu z drugim odstavkom 335. člena ZDavP-1.

Zasebniki plačujejo obveznosti iz naslova prispevkov za socialno varnost na prehodne račune davčnih uradov oziroma izpostav davčnih uradov v skladu s Pravilnikom o podračunih ter načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov RS (Uradni list RS, št. 141/04).

Kot rečeno za birokracijo pri plačilu prispevkov ponavadi poskrbi računovodja, za plačilo prispevkov pa lahko poskrbite tudi s pomočjo miniMAXa. Poglejte si tudi več o tem, kako lahko podjetnik prispevke za s.p. ali d.o.o. plača sam.

Aktualno višino zgoraj naštetih prispevkov za samostojne podjetnike lahko najdete na spodnji povezavi.

Višina prispevkov za samozaposlene za februar 2014 (xls datoteka) >>

Prispevki za socialno varnost samozaposlenih – popoldanski s.p.

Vrsta prispevka Znesek
Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 32,17 evra (od 1. 4. 2013 dalje)
Mesečni znesek prispevka za poškodbe pri delu in poklicno bolezen (0,53% od PP) 8,09 evra (od 1.2.2014 dalje)
Mesečni znesek prispevka po 55. a členu ZZVZZ-M (6,36% od 0,25 PP) 24,26 evra (od 1.2.2014 dalje)
Skupaj 64,52 evrov

Več o popoldanskem s.p. >>

Samozaposleni, ki ne dosegajo dohodka v višini minimalne plače

Zavezanci, ki nimajo plač, plačujejo prispevek za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje od zavarovalne ali druge osnove, določene v skladu s predpisi o obveznem pokojninskem in invalidskem zavarovanju, če z zakoni ni drugače določeno.

Do 15. dne v mesecu za pretekli mesec plačujejo prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje, prispevek za starševsko varstvo in prispevek za zaposlovanje od osnove, od katere plačujejo prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

Oznake: , , , ,
MP izobraževanja

MP dogodek Facebook oglaševanjeFacebook oglaševanje je koristno orodje tako za grajenje blagovne znamke kot tudi za izboljšanje prodaje. Na tokratnem dogodku se bomo s strokovnjakom za Facebook oglaševanje osredotočili na prodajni del: Facebook oglase. Preberite več o delavnici >>