Prispevki za socialo za samozaposlene - marec 2012

Avtor Maja Borštnik — 03.04.2012
Komentiraj!
Samostojni podjetniki imate do sredine aprila čas, da davčnemu uradu plačate prispevke za samozaposlitev za mesec marec. Novička je namenjena predvsem tistim, ki nimate svojega računovodje, saj vam vse potrebno drugače uredi le-ta.
Prispevki za socialo za samozaposlene - marec 2012

Prispevki za socialo za samozaposlene - marec 2012

Prispevki za socialno varnost samozaposlenih

Gre za prispevke samostojnih podjetnikov za socialno varnost. Plačati jih je potrebno davčnemu uradu, podatke je od 1.1.2009 dalje potrebno posredovati prek sistema edavki.

V skladu s 4. členom ZPSV namreč plačujejo zavezanci, ki nimajo plač, naslednje prispevke:

  • prispevek za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje,
  • prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje,
  • prispevek za starševsko varstvo in
  • prispevek za zaposlovanje od osnove, od katere plačujejo prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, do 15. dne v mesecu za pretekli mesec.

Če zasebnik - samostojni podjetnik - zaposluje delavce, mora kot delodajalec obračunati in plačati prispevke za delojemalca v rokih in na način, ki je določen za akontacijo dohodnine od dohodkov, od katerih se plačujejo prispevki za socialno varnost v skladu z drugim odstavkom 335. člena ZDavP-1.

Zasebniki plačujejo obveznosti iz naslova prispevkov za socialno varnost na prehodne račune davčnih uradov oziroma izpostav davčnih uradov v skladu s Pravilnikom o podračunih ter načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov (Uradni list RS, št. 141/04).

Kot rečeno, za birokracijo pri plačilu prispevkov ponavadi poskrbi računovodja, za plačilo prispevkov pa lahko poskrbite tudi s pomočjo miniMAXa. Poglejte si tudi več o tem, kako lahko podjetnik prispevke za s.p. ali d.o.o. plača sam.

Višino zgoraj naštetih prispevkov za samostojne podjetnike za marec 2012 lahko najdete na spodnji povezavi.

Višina prispevkov za samozaposlene za marec (xls datoteka) >>

Višina prispevkov za samozaposlene za marec (doc datoteka) >>

Prispevki za socialno varnost samozaposlenih - popoldanski s.p.

Prispevek Znesek v EUR
PIZ 31,51
ZZ 4,53

Zavezanci plačujejo prispevek za PIZ mesečno do 15. v mesecu za pretekli mesec. Zavezanci plačajo polovico navedenega zneska prispevka za mesec, v katerem opravljajo dejavnost 15 dni ali manj.

Zavezanci plačujejo prispevek za ZZ mesečno do 15. v mesecu za pretekli mesec – ne glede na dejansko število dni opravljanja dejavnosti v mesecu.
Prijavi se na e-novice!